TP.Thuận An

Hôm qua (5-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 và tiến hành bế mạc.

Sáng 5-8, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành ngày làm việc thứ 3 và bế mạc.

Trong chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chiều 4-8, các đoàn đại biểu đã chia tổ thảo luận xoay quanh công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025;

Hôm qua (4-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bước vào ngày làm việc chính thức.

Sáng 4-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, từ sự thống nhất giữa ý Đảng - lòng dân, Đảng bộ và nhân dân TP.Thuận An đã phát huy lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ TP.Thuận An đã lãnh đạo thực hiện khá hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 39- NQ/TW của Bộ Chính trị,

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, xây dựng TP.Thuận An văn minh - giàu đẹp”,

Sáng 3-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên họp trù bị.

Trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ TP.Thuận An triển khai sâu rộng.

Trong thời gian qua, Đảng ủy phường Thuận Giao đã chỉ đạo thực hiện tốt Đề án 06 của Thành ủy Thuận An về sắp xếp tinh gọn bộ máy phường và khu phố.

Hôm nay (3-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 bước vào phiên trù bị.

Quay lên trên