Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Trong phiên làm việc hôm qua (16-6), các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghe các đơn vị,

Tham dự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, các đại biểu đều thể hiện tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển bền vững của công ty trong giai đoạn mới,

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Trong phiên làm việc hôm qua (16-6), các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành chia tổ thảo luận.

Sáng qua (16-6), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Đảng bộ công ty) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 16-6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Đảng bộ công ty) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 16-6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Đảng bộ công ty) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tạo được niềm tin, sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và người lao động;

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã phát huy tinh thần đoàn kết,

Hôm nay (16-6), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 15-6, Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên họp trù bị.

Quay lên trên