Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 13-07-2020 | 08:08:12

Hôm nay (13-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên trù bị. Trước đó, 137/137 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng quy định, tiến độ đề ra. Thành công của đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh bảo đảm đúng quy định, tiến độ đề ra. Trong ảnh: Đồng chí Huỳnh Tân Định, Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Cổ phần Thương mại Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

 Đại hội cấp cơ sở bảo đảm đúng quy định, tiến độ đề ra

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/ TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐUK, ngày 22-8-2019 lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách khẩn trương, khoa học, đẩy nhanh tiến độ đại hội cấp cơ sở. Từ thành công của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình Dương trong việc tổ chức đại hội điểm và thí điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đại hội Đảng cấp cơ sở để toàn bộ các chi, Đảng bộ trực thuộc nắm bắt những kinh nghiệm hay trong tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở.

Đồng chí Trần Cẩm Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh cho biết, 137/137 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã hoàn thành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng quy định, tiến độ đề ra. Trong đó, có 71 chi bộ, 66 Đảng bộ. Các chi, Đảng bộ cơ sở đã tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội cấp mình. Việc chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy khóa mới, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Nhìn chung ở cấp cơ sở, việc chuẩn bị bố cục, nội dung các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào nội dung dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Không khí đại hội cấp cơ sở diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt...

Về kết quả bầu cử, 100% đơn vị bầu đủ số lượng đại biểu chính thức, dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Về chất lượng cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, có 343/887 ủy viên cấp ủy tham gia lần đầu (chiếm 38,66%); 240 đồng chí là nữ (chiếm 27,05%); 62 đồng chí có tuổi đời dưới 35 (chiếm 6,98%); 154 đồng chí có tuổi đời từ 35 đến dưới 40 (chiếm 17,36%); 436 đồng chí có tuổi đời trên 50 (chiếm 49,15%); 860 đồng chí ủy viên cấp ủy có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (chiếm 96,95%), trong đó 21 đồng chí có trình độ tiến sĩ (chiếm 2,36%), 298 đồng chí có trình độ thạc sĩ (chiếm 33,59%); 235 ủy viên cấp ủy có trình độ trung cấp lý luận chính trị (chiếm 26,49%); 449 ủy viên cấp ủy có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị (chiếm 50,62%). Đây là cơ sở quan trọng góp phần vào thành công chung cho công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh.

Nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến đại hội

Trước khi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh đã xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai đến các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tại đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã có nhiều ý kiến góp ý quan trọng xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Về bố cục báo cáo, hầu hết ý kiến đều thống nhất, cho rằng báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, thể hiện toàn diện kết quả các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ qua. Về nội dung, có 34 chi, Đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến về phần đặc điểm tình hình, về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đề nghị chú trọng các giải pháp cụ thể việc nâng cao chất lượng đảng viên, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, phân công tạo điều kiện cho các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

Có ý kiến đề nghị, do đặc thù của Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh không có chính quyền cùng cấp, nhiều cơ sở Đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước không thể trực tiếp lãnh đạo toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nên cũng khó khăn trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trực tiếp của từng đơn vị. Vì vậy, cần phải đề ra giải pháp phù hợp ngay từ đầu nhiệm kỳ để tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Có ý kiến nhấn mạnh đến việc cần coi trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm hoạt động của cấp ủy, chi bộ luôn được thực hiện đúng điều lệ Đảng. Cùng với đó là tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những giải pháp đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều ý kiến cho rằng cần xem lại chỉ tiêu phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025 cho phù hợp với tình hình thực tế khi tỉnh đang thực hiện Quyết định 711-QĐ/ TU. Có ý kiến cho rằng, Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh cần bổ sung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ để phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên. Đảng ủy khối cần chỉ đạo tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên nghiên cứu và có giải pháp tổ chức các phong trào công đoàn, thanh niên phù hợp với tính chất làm việc đặc trưng của cán bộ, công chức làm việc trong Trung tâm Hành chính tỉnh và các hoạt động văn hóa thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe và tính kết nối, tinh thần đoàn kết của hơn 2.000 cán bộ, công chức tại tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh...

Cùng với đó là cần phát động cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên thanh niên đi đầu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào 3 trách nhiệm, hoạt động cải cách hành chính vì dân phục vụ, vì chính quyền thân thiện, công sở thân thiện; đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và phục vụ nhân dân.

Về công tác tuyên truyền cần quan tâm hơn các phương thức tuyên truyền mới, như: Mạng xã hội, internet, các phần mềm công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ vào việc truyền thông mục tiêu, phù hợp đối tượng, nội dung và tăng khả năng tương tác, để hiệu quả tuyên truyền được cao hơn, hiệu quả hơn; đồng thời tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phong trào tuổi trẻ sáng tạo, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động thể hiện vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng thành phố thông minh Bình Dương…

Được hợp nhất từ Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh hiện có 137 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc với 7.935 đảng viên đang sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh đã cử 280 người đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 771 người được đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị; trên 1.198 lượt người được cử đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và 98 người được cử đi học các lớp đại học, trên đại học. Hầu hết, các ủy viên cấp ủy đều được bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức thường xuyên về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter