Xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt

Cập nhật: 13-08-2020 | 08:34:18

Sáng qua (12-8), Đảng bộ Công an tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có các đồng chí: Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an; lãnh đạo các Ban xây d ựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ; 240 đại biểu đại d iện cho hơn 1.170 đảng viên thuộc 27 chi, Đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đại tá, PGS-TS Trịnh Ngọc Quyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra trong thời điểm rất có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, hướng tới các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Quốc khánh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những nỗ lực phấn đấu của toàn lực lượng, Đảng bộ Công an tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự phối hợp giúp đỡ của lực lượng quân đội, các sở ngành và nhân dân trong tỉnh. Đây là điều kiện, động lực để lực lượng công an thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng như làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Công an tỉnh ngày càng một trong sạch, vững mạnh…”, đồng chí Trịnh Ngọc Quyên nhấn mạnh.

Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, trước những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và dịch bệnh Covid-19, tỉnh Bình Dương vẫn giữ được đà tăng trưởng, đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết quả trên là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh vì một Bình Dương năng động, văn minh và hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, tình hình an ninh trật tự (ANTT) cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức; trong đó có nhiều vấn đề mới, phức tạp, với tính chất phi truyền thống như tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tín dụng đen, giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản, ANTT ở các khu, cụm công nghiệp, địa bàn giáp ranh… Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Đảng ủy, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo toàn lực lượng Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp cùng các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Bộ Công an trong công tác phòng và chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...; hàng năm tham mưu với Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về công tác giữ gìn ANTT, xây dựng lực lượng Công an trong tình hình mới; tham mưu, triển khai thực hiện đề án điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã, thành lập lực lượng 113 bán chuyên trách, củng cố tăng cường lực lượng trị an cơ sở; xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT trong các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư...

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo lực lượng công an tích cực nắm tình hình, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề về thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia. Trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các địa bàn giáp ranh, khu, cụm công nghiệp, trung tâm đô thị; các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, theo kiểu xã hội đen, tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc, mại dâm… được xác định là địa bàn, đối tượng trọng điểm để tập trung đấu tranh.

“Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”

Trong nhiệm kỳ mới, dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn đan xen, tác động nhiều mặt đến nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Công tác giữ gìn ANTT diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, ma túy, mua bán người, sử dụng công nghệ cao, kinh tế, tham nhũng, môi trường và các tệ nạn xã hội vẫn là mối quan tâm của toàn xã hội, tác động trực tiếp đến ANTT ở địa phương.

Để lãnh đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Công an tỉnh đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp rất cụ thể về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác giữ gìn ANTT; trong đó xác định mục tiêu chung là tăng cường xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo hướng “...Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; chủ động giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tai nạn giao thông; tạo môi trường ổn định để phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh.

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được Đảng bộ Công an tỉnh xác định là tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả tình hình ANTT ở địa phương; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng đến toàn lực lượng Công an tỉnh; đổi mới công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công an tỉnh đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và kiến thức tương đối toàn diện; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là cán bộ đứng đầu ở từng đơn vị, địa phương thực sự gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, giỏi về nghiệp vụ, vững về pháp luật, có khả năng dự báo tình hình, tham mưu xử lý tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Công tác hậu cần, kỹ thuật theo hướng ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh 5 năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã có những bước phát triển mới khá toàn diện; vai trò của Công an tỉnh ngày càng được nâng lên, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Liêm biểu dương những đóng góp to lớn, những thành tích xuất sắc của Đảng bộ Công an tỉnh, của lực lượng Công an nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời lưu ý một số vấn đề để đại hội nghiên cứu, thảo luận và Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ mới lãnh đạo, điều hành. Đó là, cần tập trung xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nghiêm túc giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi công tác đối với lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng bức trướng cho đại hội; Tỉnh ủy và Bộ Công an cũng đã tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Buổi chiều cùng ngày, đại hội đã thông qua yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả 23 đồng chí được đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.q

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên