Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Nhị: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển Bình Dương văn minh, hiện đại

Cập nhật: 27-06-2014 | 00:00:00

 

Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương Huỳnh Văn Nhị

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp trong tỉnh đã thể hiện vai trò quan trọng, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh (QP-AN). Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Bình Dương nhân dịp Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Nhị cho biết trong nhiệm kỳ tới, mặt trận các cấp sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giúp Bình Dương phát triển theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại...

- Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQVN tỉnh trong nhiệm kỳ 2009-2014 vừa qua?

- Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên, cùng sự nỗ lực của chính mình, Ủy ban MTTQVN các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp hành động với các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động do Đại hội VII MTTQVN tỉnh đề ra. Việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân đã phát huy được sức mạnh tổng hợp; khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được tăng cường, củng cố. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì phát động ngày càng phong phú và hiệu quả đã huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh trong 5 năm qua. Công tác tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh đã được Ủy ban MTTQVN các cấp coi trọng và thực hiện tốt.

- Những hạn chế nào trong nhiệm kỳ VII sẽ được nêu ra tại đại hội lần này và đâu là nguyên nhân của những hạn chế đó, thưa ông?

- Đó là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nơi, có lúc chưa sâu, chưa thường xuyên và thiếu tập trung. Một số mô hình tự quản của nhân dân đem lại hiệu quả nhưng chưa được sơ, tổng kết đánh giá kịp thời để rút kinh nghiệm, nhân rộng… Vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận còn lúng túng, chưa được phát huy ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới. Hoạt động của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban thanh tra nhân dân một số nơi chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức.

Nguyên nhân là do nhận thức về vai trò, vị trí của MTTQVN trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo quan điểm, đường lối của Đảng có lúc, có nơi chưa được sâu sắc. Việc thực hiện cơ chế phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong Ủy ban MTTQVN các cấp cũng như giữa chính quyền với mặt trận có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả.

- Thưa ông, để tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong nhiệm kỳ tới MTTQVN tỉnh sẽ đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ như thế nào?

- Mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và hướng mạnh về các khu dân cư, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Để thực hiện mục tiêu đó, Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh phải tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Phát huy vai trò nòng cốt của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, các dân tộc, các tôn giáo. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQVN các cấp. Tăng cường phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ VIII và những năm tiếp theo, góp phần tích cực xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương ngày càng văn minh, hiện đại. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, giữ gìn kỷ cương, phép nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Nâng cao vai trò của mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát và phản biện gắn với tăng cường sự đồng thuận xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch vững mạnh. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước mà tỉnh ký kết hợp tác, hữu nghị. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQVN các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp…

- Xin cảm ơn ông!

TRÍ DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter