TÌM KIẾM RAO VẶT
Tìm kiếm:
*

Vụ BOT Cai Lậy, theo bạn nên giải quyết thế nào vừa hợp lý, vừa hợp tình?


  Nên dời trạm đến vị trí hợp lý
  Không nên dời trạm
  Tiếp tục giảm mức phí
  Ý kiến khác
  
Vụ BOT Cai Lậy, theo bạn nên giải quyết thế nào vừa hợp lý, vừa hợp tình?
 • Nên dời trạm đến vị trí hợp lý
   80%
 • Không nên dời trạm
   10%
 • Tiếp tục giảm mức phí
   10%
 • Ý kiến khác
   0%
Quay lên trên free html hit counter