93 mùa xuân và khát vọng hùng cường- Bài 5

Cập nhật: 03-02-2023 | 08:58:16

Bài 5: Giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”. Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn, Đảng ta xác định đoàn kết thống nhất là một nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, là sinh mệnh của Đảng. Chân lý đó cũng chính là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sức mạnh nội sinh

Trong suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh vô song để dân tộc ta đứng vững trước sự dòm ngó, xâm lăng của các thế lực ngoại bang. Trong thời đại Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc lại được thể hiện sâu sắc trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 “long trời lở đất”; chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975, viết nên thiên anh hùng ca ngời sáng, thống nhất non sông…

Có thể thấy sức mạnh đoàn kết, sự đùm bọc, yêu thương lẫn nhau là phẩm chất truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta được hun đúc và truyền kỳ qua mấy ngàn năm lịch sử. Đoàn kết không chỉ là bản sắc văn hóa của dân tộc mà còn là sức mạnh nội sinh để đất nước, dân tộc vượt qua biết bao gian nguy, thử thách...

Tinh thần đoàn kết càng phát huy giá trị trong thời đại hiện nay. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá những kết quả mà Đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII về công tác xây dựng Đảng và khẳng định: “Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới”.

Bài học quý

Nhìn lại chặng đường phát triển của Thủ Dầu Một - Sông Bé - Bình Dương, trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, nhất là từ khi tỉnh Sông Bé được chia tách vào năm 1997, Bình Dương bước vào giai đoạn xây dựng, phát triển, bài học về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được vận dụng triệt để, tạo thành sức mạnh mang tính thời đại để Bình Dương vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước đi lên trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn thấm nhuần tư tưởng của Bác về sức mạnh đại đoàn kết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” và “Trong bầu trời không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, “Cách mệnh làviệc chung cảdân chúng chứkhông phải việc một hai người... đoàn kết nhau màlàm cách mệnh…”…

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Bình Dương đang phấn đấu trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại... Trong ảnh: Một góc thành phố mới Bình Dương. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Với tư duy và tầm nhìn chiến lược, đồng thời phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn kết, ngay từ những năm đầu khi bước vào chặng đường mới, Bình Dương đã trở thành một hiện tượng thần kỳ của cả nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ một tỉnh nông nghiệp có xuất phát điểm thấp, Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển năng động trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tiềm lực và khả năng cạnh tranh, thương hiệu của tỉnh được nâng lên tầm cao mới. Bình Dương được Trung ương đánh giá là địa phương thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu thành công trong sự nghiệp đổi mới với kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm khá cao, sức cạnh tranh và quy mô được nâng lên đáng kể, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như cả nước.

Phát biểu tại hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường một phần tư thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, khẳng định: Những thành tựu to lớn qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 25 năm xây dựng, phát triển của Bình Dương là rất đáng tự hào. Bài học kinh nghiệm của tỉnh chính là kết hợp giữa tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương với việc không ngừng tìm tòi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt mọi khó khăn để thực hiện khát vọng vươn lên. Đồng thời, kế thừa và phát huy một cách tốt nhất những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây chính là nền tảng cơ bản, động lực chủ yếu để phát triển nhanh hướng tới bền vững.

PGS.TS.Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng qua hơn chặng đường 1/4 thế kỷ, thành quả hôm nay của tỉnh Bình Dương là kết tinh của những tâm huyết, trăn trở, sáng tạo, là quá trình đoàn kết đồng lòng cho mục tiêu chung của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương qua nhiều nhiệm kỳ. Với Bình Dương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt và gắn bó chặt chẽ với mục tiêu củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đây còn là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho thời gian tới.

Một mùa xuân mới lại đến mang theo biết bao niềm tin và kỳ vọng. Phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu mới cao hơn, đưa Bình Dương phát triển nhanh, toàn diện, bền vững hơn, sớm trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại...

Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lịch sử 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất và phát triển trên nền tảng của đoàn kết, thống nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ đoàn kết, thống nhất trong Đảng: “Đó là sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thống nhất ý chí và hành động dựa trên đường lối cách mạng đúng đắn và những nguyên tắc tổ chức của đảng vô sản”.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 293445
      [news_title] => “Tháng ba biên giới” - Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2023
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-04-01 18:51:33
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-04-01 18:51:20
      [news_picture] => 1680349878.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 293426
      [news_title] => Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-04-01 11:56:16
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-04-01 11:54:02
      [news_picture] => 1680324842.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 293409
      [news_title] => Nhiều hoạt động đối thoại với thanh niên
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-04-01 09:18:25
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-04-01 09:17:05
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 293408
      [news_title] => Ý nghĩa chương trình “Phố thanh niên công nhân cuối tuần”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-04-01 09:16:11
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-04-01 09:16:02
      [news_picture] => 1680315361.png
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 293406
      [news_title] => Tin vắn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-04-01 09:04:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-04-01 09:04:40
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 293405
      [news_title] => Phường đoàn Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An): Phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-04-01 09:04:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-04-01 08:57:57
      [news_picture] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 293404
      [news_title] => Thành đoàn Dĩ An: Tổ chức cuộc thi “Sáng tạo trẻ” dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-04-01 09:04:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-04-01 08:53:25
      [news_picture] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 293403
      [news_title] => Thiếu nhi Bình Dương tiếp nối phong trào “Nghìn việc tốt”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-04-01 08:48:06
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-04-01 08:47:53
      [news_picture] => 1680313672.png
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289399
      [news_title] => Giữ trọn niềm tin
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-02-03 08:23:56
      [news_createdate] => 2023-02-03 08:23:31
      [news_picture] => 1675387410.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289397
      [news_title] => Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-02-03 08:23:56
      [news_createdate] => 2023-02-03 08:19:03
      [news_picture] => 1675387142.jpeg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289389
      [news_title] => Điện mừng nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-02-03 06:36:44
      [news_createdate] => 2023-02-03 06:36:18
      [news_picture] => 1675380977.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên