Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật: 15-10-2020 | 08:16:49

 Hôm qua (14-10), tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã trình bày tham luận, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể để đưa tỉnh Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Trong đó, nhiều ý kiến của đại biểu tập trung vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Đại biểu Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực...

Về công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân lao động nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đại biểu Bùi Thanh Nhân, Bí thư Thành ủy Dĩ An, cho biết tại TP.Dĩ An, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; định hướng nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cùng với đó là đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nội dung tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng thường xuyên, kịp thời triển khai, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), từ đó đã góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng”, đại biểu Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.

Theo đại biểu Bùi Thanh Nhân, ngoài việc được các cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt thường xuyên thông qua việc họp cơ quan hàng tháng, hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người hợp đồng lao động… định kỳ, hàng quý, lãnh đạo thành phố thông tin các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương thông qua các hội nghị chuyên đề. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, công nhân lao động, như: Đăng tải các bài viết trên trang fanpage và nhóm trên Facebook tên gọi “Dĩ An ngày mới” để đông đảo người xem và được chia sẻ đến các nhóm trên Facebook tại các tổ của các cơ quan, đơn vị và các phường nhằm giúp cộng đồng mạng nhận thức đúng, giảm thiểu tối đa những tác động của thông tin xấu, độc theo phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP.Dĩ An đã nâng lên rõ rệt, ý thức rõ được tinh thần trách nhiệm và tích cực hơn trong việc phòng ngừa sự lôi kéo, xúi giục cũng như các quan điểm sai trái thù địch trên các trang mạng xã hội.

Chia sẻ kinh nghiệm, đại biểu Bùi Thanh Nhân cho biết thêm, các cấp ủy Đảng cần quan tâm đến công tác tuyên truyền miệng, xem đây là một kênh thông tin quan trọng của công tác tư tưởng, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác báo cáo viên với công tác nắm bắt dư luận xã hội để lắng nghe tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là một vũ khí sắc bén đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản bác các quan điểm sai trái. Vì vậy, phải thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cùng với đó là chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, xử lý nghiêm và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dư luận xã hội quan tâm, những kiến nghị chính đáng của nhân dân, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng sâu sát cơ sở, gần với nhân dân, người lao động; quan tâm đến quyền lợi, đời sống việc làm của đoàn viên, hội viên, xây dựng nhiều phong trào, qua đó thu hút các tầng lớp nhân dân vào tổ chức, tạo niềm tin của dân với Đảng.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng

Nói về công tác xây dựng Đảng vững mạnh, toàn diện, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung giải pháp tăng cường giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ về lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong đó, chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy cơ sở theo hướng gần dân, sát dân; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, phẩm chất đạo đức, có tâm có tầm.

Đại biểu Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Uyên, cho biết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện là bảo vệ nền tảng của Đảng với các giải pháp, như: Giáo dục cho thế hệ trẻ, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên...

Đồng quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết Tỉnh đoàn sẽ tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, công nhân lao động. Qua đó, xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng với lịch sử hào hùng của cha ông, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Tại đại hội, đại biểu Trịnh Ngọc Quyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trình bày tham luận về “Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân”. Đại biểu Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày tham luận về các giải pháp huy động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020...

 Xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng

 Tham gia thảo luận tại hội trường, đại biểu Trương Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một), cho biết về cơ bản đại biểu thống nhất với chủ đề, nội dung và bố cục của dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nổi bật là: Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới công tác cán bộ và ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm những tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng nâng cao sức chiến đấu của Đảng, làm Đảng ta đoàn kết hơn, vững mạnh hơn, trong sạch hơn, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố và tăng cường hơn, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Đại biểu Trương Thị Thu Hiền cũng đóng góp thêm ý kiến cho định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Cụ thể, trong Báo cáo chính trị cũng đã nêu lên những hạn chế trong công tác cán bộ thời gian qua; tuy nhiên đề nghị bổ sung, phân tích kỹ hơn các nguyên nhân chủ quan trong công tác cán bộ, trong đó cần mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới. Đánh giá sâu - gắn liền với đề ra các giải pháp quyết liệt trên các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy đạo đức cách mạng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phòng chống tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong xã hội; vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện đại.

Về tổng kết, thi hành điều lệ Đảng, để đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng ở khu vực ngoài Nhà nước, cần có quy định sinh hoạt Đảng đối với đối tượng đặc thù đảng viên là công nhân và người lao động. Đề nghị đánh giá, phân tích sâu hơn về tính hiệu quả của một số mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; việc quản lý đảng viên là chủ doanh nghiệp, đảng viên là thanh niên công nhân, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm và giải pháp, phương hướng cho công tác này trong thời gian sắp tới.

 HỒ VĂN - THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=774
Quay lên trên