Nhiều ý kiến sâu sắc và tâm huyết

Cập nhật: 15-10-2020 | 08:16:49

Sáng qua (14-10), tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp từ đại hội các Đảng bộ trực thuộc và của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khung cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Theo báo cáo, đối với Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, nhìn chung việc tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu và các tầng lớp nhân dân đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, có nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc và tâm huyết.

Có tổng cộng 1.331 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo. Hầu hết các ý kiến đóng góp đều cho rằng, nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, công phu và chất lượng, có bố cục hợp lý; đồng thời, thể hiện sự nhất trí cao với đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X. Báo cáo đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của hạn chế, rút ra được bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện nghị quyết; thống nhất những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá và bổ sung thêm một số nội dung trên từng lĩnh vực cụ thể vào dự thảo Báo cáo chính trị. Tiểu ban Nội dung đại hội đã tổng hợp đầy đủ, chính xác toàn bộ các ý kiến góp ý trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, tiếp thu một cách tối đa những ý kiến xác đáng, phù hợp để bổ sung, hoàn thiện trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình đại hội.

Hầu hết ý kiến đều thống nhất với bối cảnh tình hình, đánh giá tổng quát nêu trong dự thảo báo cáo, đặc biệt là những tác động tích cực của thành tựu sau 20 năm tái lập tỉnh là to lớn, có ý nghĩa nền tảng giúp Đảng bộ tỉnh thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và từng bước phát triển; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt được những kết quả quan trọng. Đó là thành quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ đại hội của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà. Những thành tựu đạt được 5 năm qua tạo thế và lực để Bình Dương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới...

Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát và kết quả thực hiện mục tiêu cụ thể; tán thành với đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ Đại hội X và cho rằng những đánh giá này phù hợp với tình hình thực tiễn; nhất trí với những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đã có 766 lượt ý kiến đóng góp. Việc đóng góp ý kiến diễn ra sôi nổi, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước; giúp cho các cấp ủy Đảng nắm bắt được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Nguyễn Huỳnh My (xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng):

Tôi hoàn toàn ủng hộ những mục tiêu, phương hướng mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là phát triển nông thôn Bình Dương hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Ông Cao Văn Nhân (phường Tân Bình, TP.Dĩ An):

Qua theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên báo, đài và nắm bắt những kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, tôi rất vui mừng, phấn khởi trước thành quả mà tỉnh đạt được. Tỉnh đã quan tâm đầu tư làm các tuyến đường, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... được quan tâm xây dựng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu của nhân dân.

Đảng viên Huỳnh Văn Thái Linh (Chi bộ Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương):

Theo dõi diễn biến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tôi thấy tâm đắc rất nhiều vấn đề, đặc biệt rất ấn tượng mỗi năm tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 46.000 lao động. Tỉnh cũng đã thực hiện được nhiều dự án nhà ở xã hội, tạo điều kiện an cư lập nghiệp cho người lao động đến từ ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng chăm lo đời sống nhân dân... Ở từng lĩnh vực cụ thể đều có cách làm hay, đi vào chiều sâu, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Là đảng viên, một người lao động từ ngoài tỉnh đến sinh sống và làm việc, tôi đã coi Bình Dương là quê hương thứ 2 của mình...

Đảng viên Nguyễn Văn Hà (Chi bộ khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên):

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tôi nhận thấy sự chuyển biến tích cực, sâu sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo cáo chính trị tại đại hội đã đánh giá đúng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Qua theo dõi đại hội, tôi cho rằng tỉnh đã đưa ra được những quyết sách đúng đắn nhằm định hướng, thúc đẩy sự phát triển trên các phương diện kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Ngọc Sương (phường Bình Nhâm, TP.Thuận An):

Trước đại hội, người dân chúng tôi được nghe tuyên truyền về đại hội. Chúng tôi hiểu đây là một sự kiện quan trọng của tỉnh nhà nhằm đánh giá kết quả về các mặt đạt được trong 5 năm qua và đề ra hướng đi trong thời gian tới. Mong rằng, thời gian sắp tới người dân chúng tôi sẽ tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ phát triển kinh tế, duy trì được các làng nghề truyền thống, giữ gìn và phát triển vườn cây ăn trái bao đời nay.

Đảng viên Trần Văn Nam (xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng):

Theo dõi Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tôi thấy 5 năm qua, Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt kinh tế - xã hội phát triển ổn định, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên.

Tôi tin tưởng đại hội sẽ lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực, đủ đức, đủ tài để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Văn Đạt (công nhân Khu công nghiệp Sóng Thần):

Theo dõi bài tham luận của lãnh đạo TP.Dĩ An tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tôi rất vui mừng vì trong đó có nói đến những chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động. Tôi mong rằng trong thời gian tới, tỉnh có thêm nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động, đặc biệt là về nơi ở, giúp cho công nhân xa quê có thể tiếp cận những căn nhà ở xã hội để an cư, lạc nghiệp. Từ đó, những người công nhân lao động xa quê yên tâm lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương thứ 2 Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

N.Ý - H.THỦY - N.NHƯ (thực hiện)

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=402
Quay lên trên