Bình Dương chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị cuộc bầu cử

Cập nhật: 20-04-2021 | 18:56:47

(BDO) Chiều 20-4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Bình Dương về nội dung kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đoàn kiểm tra, giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP.Thuận An

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Bình Dương

Sẵn sàng mọi phương án bảo đảm cho cuộc bầu cử an toàn

Báo cáo với đoàn, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, cho biết đến nay, tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị tốt mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Bình Dương đã chủ động quán triệt, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh một cách chủ động và hiệu quả. 

Đến nay, tổng số cử tri của Bình Dương là 1.738.017 cử tri.

Ngay từ đầu tháng 8-2020, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ về công tác bầu cử. Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thành lập, có sự phân công rõ ràng nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo để giúp Tỉnh ủy lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử. Sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo UBND các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với cấp huyện, cấp xã đều đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo công tác bầu cử trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 101 điểm cầu trên toàn tỉnh, với hơn 1.300 người tham dự. Ngay sau khi Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai cho địa phương. Tại hội nghị đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử, hệ thống các tài liệu, văn bản của của Trung ương, của tỉnh liên quan đến cuộc bầu cử; hướng dẫn một số nội dung trọng tâm liên quan đến việc tổ chức hội nghị hiệp thương và giới thiệu người ứng cử; hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử. 

Để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử được xuyên suốt, thống nhất, bảo đảm tiến độ, thời gian theo quy định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBBC tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử đến cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

  Đồng chí Võ Văn Minh cho biết UBBC tỉnh và các địa phương đã bám sát nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra. Trong đó, UBBC tỉnh và các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, đặc biệt là tập trung tuyên truyền đến các hộ gia đình, các khu nhà trọ bằng tờ rơi quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử và quy trình bỏ phiếu; xây dựng mô hình “Phòng bỏ phiếu mẫu” để tuyên truyền đến cử tri, công nhân lao động trên sóng truyền hình Bình Dương, các phương tiện truyền thông và trên Trang thông tin bầu cử tỉnh. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo  Công an tỉnh đã báo cáo với đoàn về công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử; công tác liên quan đến các phương án bảo đảm an ninh tốt nhất cho cuộc bầu cử và phương án sẵn sàng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cuộc bầu cử. 

Nhiều phần việc đã hoàn tất

Đến nay, UBBC tỉnh đã hoàn tất nhiều phần việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Cụ thể, UBBC tỉnh đã hoàn tất quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bàn giao hồ sơ 13 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV (chưa tính của Trung ương) và hồ sơ 120 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhìn chung, người ứng cử bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ; bảo đảm người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là người trẻ, dưới 40 tuổi theo quy định không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử. Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là đại biểu tái cử bảo đảm đạt từ 30% trở lên. Người ứng cử đủ tiêu chuẩn của Trung ương, của tỉnh; giảm số lượng người ứng cử làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bình Dương đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể, UBBC, HĐND tỉnh, các Tiểu ban, Ban bầu cử các cấp tiếp tục xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử thuộc chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của ngành, địa phương theo kế hoạch đề ra.

UBBC tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát cử tri, niêm yết danh sách cử tri. Bên cạnh đó, UBBC tỉnh chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Bình Dương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên Trang thông tin bầu cử tỉnh, các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh và Trung ương về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử. Cùng với đó, tỉnh đã chuẩn bị các kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử. Việc khắc dấu cho các ban bầu cử được thực hiện đúng quy định. Tỉnh cũng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử...

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử của tỉnh Bình Dương.  Đồng chí lưu ý, tỉnh Bình Dương cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị tốt nhất các phương án nhằm xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh; bố trí lực lượng tham gia bảo vệ phù hợp với tình hình thực tế, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Bình Dương diễn ra tuyệt đối an toàn.

Cùng với đó, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, công nhân lao động về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhất là ngày 23-5 tới, bảo đảm người dân đi bầu đông đủ và ngày bầu cử thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter