Đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật: 22-07-2020 | 09:05:02

Sáng qua (21-7), Đảng bộ TX.Bến Cát đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có đồng chí Nguyễn Hoàng Châu, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Bến Cát, TX.Bến Cát qua các thời kỳ, cùng 300 đại biểu đại diện cho 3.492 đảng viên của 34 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Bến Cát nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Kế thừa, phát huy truyền thống

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát, nhấn mạnh thành tựu mà TX.Bến Cát đạt được hôm nay là sự kế thừa truyền thống anh hùng của quân, dân Bến Cát dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng; sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo đi trước; sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trên nền tảng sức mạnh của toàn dân. Bằng quyết tâm chính trị và bản lĩnh, trí tuệ của tập thể, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, đề ra các mục tiêu, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo xây dựng TX.Bến Cát sớm đạt mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TX.Bến Cát đã tập trung lãnh đạo quân và dân địa phương, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu theo Chương trình hành động của tỉnh và 4 đề án do Thị ủy đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, có những chỉ tiêu vượt mức so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra; công tác thu hút đầu tư được tập trung, phát triển về lượng và chất; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được chú trọng.

Một số chỉ tiêu chủ yếu TX.Bến Cát đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm theo giá so sánh đạt 11,86%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra: Công nghiệp 75,46% - dịch vụ 24,2% - nông nghiệp 0,34%. GDP bình quân đầu người đạt 139,8 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 473.602,1 tỷ đồng. Tổng giá trị ngành dịch vụ đạt 128.868,4 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 2.605,1 tỷ đồng. Đã thu hút được 2.671 dự án đầu tư, nâng tổng số dự án trên địa bàn thị xã đến nay là 4.126 dự án...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Mai Hùng Dũng đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ TX.Bến Cát đạt được trong nhiệm kỳ qua. TX.Bến Cát đã có bước phát triển mới và khá toàn diện, có vị thế ngày càng rõ nét trong sự phát triển chung của tỉnh cũng như trong mối liên hệ với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng chí Mai Hùng Dũng cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, TX.Bến Cát cần huy động cao nhất mọi nguồn lực trong xã hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị theo hướng nâng cao chất lượng, phát triển bền vững; sớm hoàn chỉnh các quy hoạch theo quy định; chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ ổn định trật tự an toàn xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở từng cấp, chú trọng quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ...

Dịp này, Đảng bộ TX.Bến Cát cũng đã vinh dự nhận bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho những thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng trao tặng đại hội bức trướng “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” .

Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ

Tại đại hội, Đảng bộ TX.Bến Cát cũng đã xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố các tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân; đưa kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững; phát triển công nghiệp gắn liền nhiệm vụ phát triển đô thị, dịch vụ, nâng cao năng suất lao động; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân gắn với công tác chăm lo, xây dựng và phát triển con người theo hướng văn minh, tiến bộ; nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, mục tiêu cụ thể được đặt ra là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm từ 11 - 12%; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17%, dịch vụ tăng 30%, nông nghiệp tăng 3%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chú trọng gia tăng ngành sản xuất công nghiệp trên cơ sở ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ sản xuất, có hàm lượng khoa học công nghệ gắn với phát triển đô thị, xanh sạch không gây ô nhiễm môi trường; ổn định tốc độ tăng trưởng và giữ vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác; thương mại - dịch vụ phát triển theo hướng ưu tiên các dịch vụ có lợi thế, giá trị chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái với nhiều loại hình dịch vụ như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mua sắm, du lịch văn hóa... và các sản phẩm du lịch sinh thái, về nguồn trên địa bàn thị xã đến năm 2025. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 12%. Duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới, phấn đấu 1 xã đạt kiểu mẫu về xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển đô thị Bến Cát theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã đến năm 2025 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TX.Bến Cát đến năm 2040. Đồng thời, thị xã tiếp tục rà soát và điều chỉnh bổ sung các quy hoạch có liên quan đến đất đai và xây dựng, tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành các tiêu chí đạt thấp và các tiêu chí chưa đạt nhằm đưa TX.Bến Cát đạt các tiêu chí của đô thị loại II. Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29m2/người trở lên. Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng trong thị xã đạt 22% trở lên. Mật độ đường giao thông đạt 10km/km2 trở lên. Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo tiêu chí mới của tỉnh) ở mức bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%. 100% xã, phường duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế. Xây dựng và duy trì trường học công lập đạt chuẩn quốc gia đạt từ 75 - 80%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 80 - 90%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa từ 95%. Phấn đấu xã, phường đạt chuẩn văn hóa 60%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 97%. Hàng năm, có từ 80% tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 100% tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành nhiệm vụ”. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 600 đảng viên.

Tiếp tục chương trình đại hội, chiều cùng ngày, các đại biểu đã chia tổ thảo luận. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Bến Cát khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời lấy phiếu giới thiệu Bí thư Thị ủy khóa XII. Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Bến Cát nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt.

Hôm nay (22-7), đại hội tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung: Báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất; Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI...; thông qua nghị quyết đại hội và bế mạc.

 Đại biểu LÊ VĂN LỐI, Đảng bộ phường Hòa Lợi:
Tôi tin rằng, tại Đại hội Đảng bộ thị xã lần này, các đại biểu sẽ sáng suốt chọn ra những đồng chí đủ tài, đủ đức để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Kỳ vọng của nhân dân phường Hòa Lợi nói riêng và thị xã nói chung là Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới sẽ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn nữa, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho người dân ngày càng tốt hơn.
Đại biểu TRẦN HOÀNG TUẤN, Đảng bộ phường Mỹ Phước:
Tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ thị xã sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để đưa Bến Cát phát triển toàn diện hơn nữa. Bên cạnh đó, tôi cũng tin rằng với những chủ trương sát hợp với tình hình thực tế, trong thời gian tới thị xã sẽ tiếp tục phát triển công nghiệp, thu hút nhiều nhà đầu tư, các tập đoàn lớn trên thế giới đến đến với địa phương; qua đó tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TX.Bến Cát.
Đại biểu VŨ THỊ HỒNG HOA, Đảng bộ phường Tân Định:
Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ thị xã sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá. Tôi đặc biệt mong muốn các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tài trí để tiếp tục cùng toàn Đảng bộ thị xã lãnh đạo địa phương phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, tôi cũng mong muốn trong thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của địa phương.
Đại biểu BÙI VĂN CHIẾN, Đảng bộ phường Tân Định:
Qua nghiên cứu Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi thấy Ban Chấp hành khóa XI chuẩn bị rất công phu, nhất là việc đề ra những vụ trong nhiệm kỳ mới về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị rất sát với tình hình thực tế địa phương. Tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã sẽ tiếp tục đoàn kết trong công tác lãnh đạo, điều hành để hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. mục tiêu, phương hướng, nhiệm
Đ.HẬU (thực hiện)

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên