Huy động các nguồn lực đưa địa phương phát triển

Cập nhật: 08-07-2020 | 08:59:00

Trong phiên làm việc chính thức Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, hôm qua (7-7), các đại biểu tham dự đại hội đã tiếp tục thảo luận và tiến hành tham luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện trình đại hội Đảng các cấp. Tham luận của các đơn vị, địa phương đã góp phần làm rõ thêm những kết quả phát triển trên các mặt của huyện trong thời gian qua.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thống nhất cao với nội dung các văn kiện

Tại các tổ thảo luận, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ đóng góp các ý kiến tâm huyết. Đóng góp cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu cho rằng, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nêu công tác cán bộ còn có mặt hạn chế, như vậy chưa nói rõ hạn chế khâu nào trong công tác cán bộ. Trong thực tế, thời gian qua, ở một số nơi có tình trạng điều động, bổ nhiệm cán bộ, thậm chí có trường hợp luân chuyển để đào tạo cán bộ cấp chiến lược không chính xác; có trường hợp vi phạm nhưng vẫn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn, vì vậy, cần nghiên cứu, bổ sung cụ thể đó là công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ từng lúc, từng nơi chưa được công tâm, khách quan, rõ ràng, minh bạch.

Đa số ý kiến của các đại biểu thống nhất với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Việc lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để xây dựng các chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2020-2025 là phù hợp. Các đại biểu cũng đề nghị, trong lĩnh vực kinh tế, tỉnh cần quan tâm, xem xét, tạo điều kiện tốt nhất về các thủ tục để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay, khuyến khích phát triển nông nghiệp; có giải pháp đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường; ban hành văn bản hướng dẫn công tác đào tạo nghề; có sự phối hợp giữa 3 bên là doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả.

Thống nhất cao với các nội dung trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ huyện, các đại biểu nêu ý kiến đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu triển khai một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao phù hợp với đối tượng công nhân lao động để người lao động tham gia, đẩy mạnh các phong trào này trên địa bàn...

Chú trọng công tác dân vận

Cùng với nội dung thảo luận, đại diện các đơn vị, địa phương cũng đã trình bày các tham luận chất lượng; phân tích, đánh giá chính xác các mặt phát triển của huyện trong thời gian qua. Trình bày tham luận với nội dung công tác vận động (CTVĐ) quần chúng nhân dân tham gia thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Nguyễn Minh Trung, Bí thư Đảng ủy xã Lạc An, cho biết Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, tăng cường phối hợp thực hiện tốt CTVĐ quần chúng nhân dân tham gia thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tập trung vào các vấn đề về cải cách hành chính, tình trạng ô nhiễm môi trường, buôn bán lấn chiếm lề đường, chăn nuôi trong khu dân cư và các vấn đề phát sinh ở địa phương.

Chính vì vậy, xã đã tạo sự đồng thuận xã hội, đóng góp vào quá trình phát triển của địa phương. Trong thời gian tới, để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong CTVĐ quần chúng nhân dân tham gia thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ủy xã sẽ thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường công tác dân vận của chính quyền; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể...

Nâng cao chất lượng nông thôn mới

Trình bày tham luận về các kết quả trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng chí Phạm Ngọc Uy, Bí thư Đảng ủy xã Đất Cuốc, cho biết ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các công trình trên địa bàn đã được người dân và doanh nghiệp đồng thuận hiến đất, cây trồng để thực hiện các công trình với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được cộng đồng quan tâm thực hiện. Từ đó, phong trào xây dựng NTM của địa phương đã sớm vượt qua khó khăn, trở ngại, không ngừng phát triển. Cụ thể, năm 2015 xã chỉ đạt 11/19 tiêu chí nhưng đến cuối năm 2017 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017. Từ năm 2018 đến nay xã liên tục giữ vững, nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí, đồng thời tự rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao.

Nhằm giữ vững và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng xã xây dựng NTM, phấn đấu xã NTM kiểu mẫu, xã sẽ xây dựng các nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo thực hiện xây dựng, nâng cao chất lượng xã NTM, xây dựng NTM kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, thúc đẩy phát triển mạnh, hiệu quả quả các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện có, từ đó có cơ sở chọn giải pháp thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” phù hợp; tập trung lãnh đạo nhằm xác định rõ lộ trình cụ thể thực hiện giữ vững, nâng cao chất lượng từng tiêu chí, từng nội dung, đầu tư thực hiện có trọng tâm, trọng điểm xây dựng NTM một cách bền vững, hiệu quả...

* Đại biểu Võ Văn Sam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Tân Uyên:
Cùng với sự phát triển của địa phương, thời gian qua, đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã được nâng lên nhiều mặt. Gia đình chính sách, người có công, hội viên cựu chiến binh được quan tâm, chăm lo chu đáo. Trong nhiệm kỳ tới, tôi cho rằng ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện cần tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Trong đó, tôi mong muốn hội viên Hội Cựu chiến binh huyện sẽ tiếp tục được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
* Đại biểu Huỳnh Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Tân Bình:
Thời gian qua, xã Tân Bình đã có sự nỗ lực rất lớn để đưa địa phương phát triển. Trong đó, xã tập trung hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng như bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, chỉnh trang đô thị…
Theo định hướng phát triển của huyện, thời gian tới, Tân Bình sẽ là thị trấn. Để đạt được mục tiêu này, địa phương cũng đề ra những các giải pháp cụ thể. Đối với Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tổ chức các phong trào, đặc biệt là huy động các nguồn lực vốn có của địa phương, cũng như nguồn lực ngoài địa phương về xây dựng kết cấu hạ tầng để Tân Bình sẽ trở thành thị trấn trong tương lai không xa.
* Đại biểu Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thường Tân:
Những năm qua, Đảng ủy xã Thường Tân đã không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Chính sự đoàn kết, thống nhất trong hành động, đồng sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong từng nhiệm vụ đã đưa xã từng bước đổi thay và ngày càng phát triển hơn. Sản lượng, năng suất cây trồng, vật nuôi đều tăng. Các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn ngày càng nhiều. Các cơ sở thương mại, dịch vụ ngày càng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân.
Tôi mong muốn thời gian tới, xã tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ huyện để xã ngày càng phát triển, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vì đây là một đặc thù của Thường Tân khi đa số nông dân sống bằng nghề nông.
THU THẢO (thực hiện)

ĐÀ BÌNH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter