Ngành Tuyên giáo tỉnh: Tích cực đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền

Cập nhật: 13-01-2022 | 08:41:21

Sáng 12-1, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo tỉnh trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, ngành phải tích cực đổi mới nội dung và phương pháp công tác để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tạo sự đồng thuận trong phòng, chống dịch

Trong bối cảnh chung, năm 2021, Bình Dương đứng trước rất nhiều khó khăn. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung toàn bộ tinh thần và lực lượng căng mình chống dịch vô cùng khó khăn, vất vả. Trước tình hình đó, ngành tuyên giáo tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền theo từng giai đoạn, thời điểm, đối tượng với nhiều cách thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và nội dung tuyên truyền thiết thực, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với chủ trương, chính sách, các giải pháp phòng, chống dịch của Đảng, Chính phủ và của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác trên lĩnh vực tuyên giáo năm 2021, ông Bùi Hữu Toàn, Phó trưởng BTG Tỉnh ủy, cho biết trong năm 2021, ngành đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của BTG Trung ương và cấp ủy các cấp, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong mọi lĩnh vực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

BTG các cấp ủy chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo một cách kịp thời, nghiêm túc, phù hợp tình hình dịch bệnh; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công cuộc chống dịch Covid-19, nhất là trên các trang mạng xã hội được tăng cường và mang lại kết quả tích cực. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng và Đảng bộ các cấp được quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác thông tin tuyên truyền, nhất là trên phương tiện thông tin đại chúng bảo đảm đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội sâu sát, kịp thời, nhất là trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh Covid-19. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, khoa học, công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, đóng góp quan trọng vào công cuộc phòng, chống đại dịch, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về những kết quả đã đạt được và làm rõ thêm những hạn chế trong việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2022. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng BTG Thị ủy Tân Uyên, chia sẻ công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn TX.Tân Uyên được Ban Thường vụ Thị ủy đặc biệt quan tâm, tuy nhiên vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên học tập chưa nghiêm túc. Việc tuyên truyền trong đối tượng công nhân lao động, người ở trọ vẫn còn nhiều khó khăn cần có nhiều giải pháp phù hợp hơn. Cùng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên giáo, ông Trương Văn Phong, Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên, cho rằng công tác nắm bắt thông tin, xác minh và xử lý những thông tin sai trái trên mạng xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời…

Năng động, sáng tạo

Năm 2022, ngành tuyên giáo của tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của BTG Trung ương, chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm, không chủ quan, lơ là, tự giác tích cực tham gia phòng, chống dịch trong tình hình mới; cùng nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, ông Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, năm 2022 là năm ngành tuyên giáo sẽ phải triển khai một khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. Vì vậy, ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - năng động - sáng tạo” trong tình hình mới, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngành tuyên giáo tỉnh phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Năm 2022, BTG Tỉnh ủy sẽ tham mưu cấp ủy tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung, kết quả các Hội nghị Trung ương (khóa XIII); tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/ TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022, đồng thời với việc thực hiện kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), tạo bước đột phá mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chú trọng việc nêu gương và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Ngành cũng tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới... Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 2 cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo trong thời gian qua.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271657
      [news_title] => Diễn đàn “Thanh niên học tập và làm theo Bác”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-05-19 21:42:50
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-19 21:09:02
      [news_picture] => 1652969341.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271654
      [news_title] => Đảng ủy Công an tỉnh: Dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-19 20:07:10
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-19 19:30:48
      [news_picture] => 1652963447.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271651
      [news_title] => Thành đoàn Thủ Dầu Một khởi công Nhà nhân ái
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-05-19 20:07:10
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-19 19:23:36
      [news_picture] => 1652964876.JPG
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271648
      [news_title] => Ban Tuyên giáo Trung ương: Đánh giá một năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-05-19 19:04:49
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-19 18:30:07
      [news_picture] => 1652959807.JPG
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271631
      [news_title] => Hành trình “Theo bước chân những người anh hùng”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-05-19 15:09:03
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-19 15:07:25
      [news_picture] => 1652947643.JPG
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271620
      [news_title] => Phát động Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-19 14:12:54
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-19 14:11:53
      [news_picture] => 1652944313.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271619
      [news_title] => Mối quan hệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-19 14:07:02
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-19 14:06:46
      [news_picture] => 1652944006.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271615
      [news_title] => Lãnh đạo tỉnh tham gia Lễ trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-05-19 12:16:56
      [news_type] => 1
      [news_createdate] => 2022-05-19 11:52:41
      [news_picture] => 1652937340.JPG
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263509
      [news_title] => Lãnh đạo TP.Dĩ An đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-12 22:12:00
      [news_createdate] => 2022-01-12 22:11:31
      [news_picture] => 1642000289.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263502
      [news_title] => Việt Nam coi trọng và mong muốn hợp tác nhiều mặt với Belarus
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-12 16:48:22
      [news_createdate] => 2022-01-12 16:48:07
      [news_picture] => 1641980886.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263498
      [news_title] => Ngày hội Sinh viên Bình Dương “Khát vọng sinh viên Bình Dương - Cống hiến dựng xây quê hương”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-12 15:52:15
      [news_createdate] => 2022-01-12 15:52:04
      [news_picture] => 1641977522.JPG
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên