Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025: Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, tổ chức thành công tốt đẹp

Cập nhật: 30-10-2020 | 08:16:17

Sáng qua (29-10), Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ đại hội. Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Chuẩn bị công phu, nghiêm túc

Báo cáo tại hội nghị cho biết đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh được triển khai trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, tỉnh vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh; chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc xây dựng dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự cho đại hội là những nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt. Công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X giao cho Tiểu ban Nội dung của đại hội từ đầu tháng 9-2019. Theo đó, Tiểu ban Nội dung và các tổ biên tập đã chủ động triển khai kế hoạch xây dựng các dự thảo văn kiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc, công phu, có chất lượng và đúng quy định.

Trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ; các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức và lấy ý kiến của các viện, trường đại học trong và ngoài tỉnh; tổ chức thảo luận, góp ý nghiêm túc tại đại hội các Đảng bộ trực thuộc và gửi xin ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương. Tỉnh ủy đã tiếp thu tối đa những ý kiến góp ý, bổ sung và hoàn thiện để báo cáo chính trị thật sự là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng vươn lên của Đảng bộ tỉnh và định hướng phát triển của Bình Dương trong giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Song song với việc xây dựng dự thảo các văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự cũng đã được Tỉnh ủy chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng, đúng nguyên tắc và quy định của Trung ương. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương và nguồn cán bộ quy hoạch, Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc quy trình 5 bước để giới thiệu nhân sự, gồm tái cử trước, nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy sau, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch...

Công tác tổ chức, phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo, bài bản, từ chương trình, kịch bản điều hành chung, kịch bản điều hành chi tiết đến công tác tổ chức phục vụ, lễ tân, khánh tiết, hậu cần, kỹ thuật... đều được chuẩn bị một cách nghiêm túc, thể hiện tính chuyên nghiệp. Công tác tuyên truyền cho đại hội được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt, tạo sự lan tỏa tích cực trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Việc tổ chức triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh được chuẩn bị công phu, huy động được sự đóng góp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, tạo nên quang cảnh sinh động, rực rỡ, đóng góp quan trọng cho đại hội.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau đại hội được quan tâm đặc biệt. Các ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự. Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, đã bảo đảm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Nhanh chóng triển khai, quán triệt nghị quyết

Đại hội đại biểu Đảng bộtỉnh lần thứXI đã diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15-10-2020 với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 48.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Qua đánh giá, công tác tổ chức đại hội đạt kết quảtốt, đúng theo yêu cầu, nhiệm vụđược giao và thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những đóng góp của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ tổ chức đại hội. “Thành công của đại hội được thể hiện trên tất cả các mặt: Về xây dựng văn kiện; về đóng góp cho văn kiện của Trung ương; về công tác bầu cử Ban Chấp hành; về bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; đặc biệt là kết quả của các phiên bầu cử tại đại hội đều rất tập trung, nhất là phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã tập trung một cách tuyệt đối…”, đồng chí Trần Văn Nam khẳng định, đồng thời cho rằng, nhiệm vụ mà các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể phải bắt tay ngay vào thực hiện đó là tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sức lan tỏa tích cực, sâu rộng để thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội ngay tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Song song với việc triển khai nghị quyết đại hội, các cấp, các ngành trong tỉnh phải tiếp tục tập trung tối đa để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng theo nghị quyết năm 2020 của Ban Chấp hành; phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa trên từng lĩnh vực nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn, để phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Trần Văn Nam đề nghị các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của từng tập thể, cá nhân đã được thể hiện rất tốt trong đại hội vừa qua; ra sức thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần hoàn nhiệm vụ chung của tỉnh trong năm 2020, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

TRÍ DŨNG

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 9 tập thể, 13 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 44 tập thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Bí thư, các Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI. Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XI với số phiếu 49/49, đạt tỷ lệ 100%. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên