Tự tin, vững bước trên đường hội nhập và phát triển

Cập nhật: 16-10-2020 | 07:49:11

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, linh hoạt của Đảng bộ, thống nhất trong nhận thức và hành động, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Bước vào phiên bế mạc, đại hội đã nghe đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khóa X), Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Theo đó, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (khóa X), Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ (khóa X), Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Chánh, Ủy viên Thường vụ (khóa XI) được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XI).

Tiếp đó, đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu (1 đại biểu đương nhiên và 17 đại biểu được bầu tại đại hội).

Trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được Đoàn Chủ tịch phân công báo cáo tiếp thu, giải trình về các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu đối với văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tích cực phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội.

TIỂU LIÊN

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Theo đó, đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình đại hội. Theo nghị quyết, mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới, là: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, trong 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh tập trung thực 4 chương trình đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong cả nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả 24 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã nêu trong Báo cáo chính trị, trong đó tập trung 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là:

 Ngay sau phiên bế mạc, Tiểu ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã tổ chức họp báo về kết quả đại hội. Tham dự buổi họp báo có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện 36 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tại buổi họp báo, đại diện Tiểu ban tổ chức đại hội cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp. Trong suốt thời gian qua, các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành, phối hợp tuyên truyền đậm nét đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI. Cụ thể, tham gia truyền thông đại hội có 43 cơ quan báo chí với 276 tin, bài, phóng sự ảnh. Trong thời gian diễn ra đại hội, Ban tổ chức đã nhận được 62 câu hỏi phỏng vấn của các cơ quan báo chí dành cho đại biểu.

Sau đại hội, lãnh đạo tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tích cực tuyên truyền kết quả đại hội cũng như quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

THU THẢO

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp dựa trên đổi mới thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao tương xứng với phát triển công nghiệp và đô thị; tiếp tục phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; tập trung xây dựng đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo nên những động lực mới, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng thu hút đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sử dụng có hiệu quả nguồn lực Nhà nước, đồng thời huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông để mở rộng kết nối vùng, khu vực, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Tập trung nghiên cứu và chủ động đề xuất với Trung ương triển khai đầu tư tuyến đường sắt phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; huy động các nguồn lực từng bước phát triển hệ thống giao thông đường thủy, gắn với hạ tầng logistics...

Quan tâm và chú trọng đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư, ưu tiên giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là về giáo dục, y tế, việc làm, nhà ở, các thiết chế văn hóa phục vụ cho người dân và công nhân lao động. Song song đó, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển công nghiệp và đô thị.

Thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế gắn với quốc phòng-an ninh và quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự. Tăng cường công tác dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động ngăn chặn từ xa, từ sớm và xử lý kịp thời những yếu tố có nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế để đẩy mạnh thu hút đầu tư, xuất, nhập khẩu và xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đúng luật định, dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, linh hoạt của Đảng bộ, thống nhất trong nhận thức và hành động, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng trong thời kỳ mới.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và tại đại hội lần này, đại hội vui mừng báo cáo với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Kết quả của đại hội là kết tinh của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ. Đây là tiền đề rất quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra trong 5 năm tới, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI là một mốc son mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa của tỉnh nhà; thổi một luồng gió mới đầy sinh khí vào đời sống xã hội, làm cho con người và vùng đất của Bình Dương vốn đã có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo nay càng đoàn kết, năng động và sáng tạo hơn; tự tin vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI vào sáng qua (15-10), đại hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung gặp khó khăn vì lũ lụt. Theo đó, các đại biểu đã quyên góp được trên 2,365 tỷ đồng; trong đó Tổng Công ty Becamex IDC ủng hộ 2 tỷ đồng. Đại hội đã chuyển số tiền trên đến Ủy ban MTTQ tỉnh để kịp thời chia sẻ với người dân các tỉnh miền Trung.

Đại biểu Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát:
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” nhằm xây dựng tỉnh Bình Dương thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.
Tôi mong rằng, sau đại hội Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 nhanh chóng có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Với TX.Bến Cát, Thường trực Thị ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Bến Cát nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.
Đại biểu Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Uyên:
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Tôi đánh giá cao việc đại biểu đã sáng suốt lựa chọn được những đồng chí thật sự ưu tú vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng gồm các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, thật sự tiêu biểu cho Đảng bộ tỉnh.
Sau đại hội, Thị ủy Tân Uyên sẽ có kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Qua các hội nghị triển khai nghị quyết sẽ cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ TX.Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại biểu Phạm Ngọc Ẩn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dĩ An:
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, ở góc độ cơ sở, khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo TP.Dĩ An sẽ triển khai quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào cuộc sống; tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và quan điểm, chủ trương, định hướng nêu tại các Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
HỒ VĂN

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên