Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, thống nhất đưa Bến Cát vươn lên mạnh mẽ, vững chắc hơn

Cập nhật: 22-07-2020 | 17:55:29

(BDO) Sáng 22-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 và tiến hành bế mạc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Châu, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh cùng 300 đại biểu đại diện cho 3.492 đảng viên của của 34 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã.


Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Bến Cát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Quốc Chiến

Hoàn thành toàn bộ các nội dung đại hội

Với tinh thần dân chủ, công tâm, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, đại hội đã tập trung bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII gồm 39 đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất chính trị, ý chí và trí tuệ của toàn Đảng bộ. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã bầu Ban Thường vụ Thị ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. Đồng chí Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thị ủy ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Hoàng Thông và đồng chí Huỳnh Văn Nghe giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy. Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, đại hội cũng đã bầu 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 

Thực hiện nội dung tham luận, các đơn vị, địa phương của thị xã đã làm rõ thêm những kết quả phát triển nổi bật cũng như nỗ lực của hệ thống chính trị TX.Bến Cát trong 5 năm qua. Trình bày tham luận với chủ đề: Những giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND phường Mỹ Phước cho biết, với phương châm “Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời”, Đảng ủy phường Mỹ Phước tập trung hướng về cơ sở, chủ động đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ, kỷ cương, xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả theo hướng tinh gọn; động viên, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy, ban điều hành, ban công tác mặt trận cũng như các chi hội đoàn thể, nhân dân từng khu phố cùng nhau đóng góp xây dựng Đảng bộ, chính quyền và góp phần phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn phường. Phường đã xây dựng và thực hiện các mô hình mới như: “Ngày không hẹn” vào ngày thứ 4 hàng tuần; mô hình “Ngày trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà miễn phí” cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu vào ngày thứ 5 hàng tuần. Thực hiện “Thư chia buồn” để thể hiện sự chia sẻ, quan tâm của chính quyền địa phương với nhân dân trên địa bàn, trao kịp thời và tận nơi gia đình có thân nhân người mất; sử dụng dấu “Đã đối chiếu bản chính” trên bản phôtô và thực hiện ký số chữ ký số cá nhân chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường.

Trình bày tham luận với chủ đề kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác chỉnh trang đô thị giai đoạn 2016-2020, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Trưởng phòng Quản lý đô thị TX.Bến Cát cho hay, việc triển khai thực hiện Đề án là phù hợp tình hình thay đổi địa giới hành chính sau khi thực hiện việc chia tách để thành lập TX.Bến Cát và bối cảnh kinh tế xã hội năm 2015. Việc thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác chỉnh trang đô thị (sửa đổi, bổ sung) giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo phù hợp với Quy hoạch xây dựng chung đô thị tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm; bảo đảm hiệu quả của việc sử dụng đất công, đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với chương trình phát triển đô thị, chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và kiểm soát chất lượng môi trường, khai thác tối đa những lợi thế sẵn có, phát huy tối đa các nguồn lực, tận dụng cơ hội và khắc phục thách thức trong quá trình phát triển, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của chính quyền đô thị. 

Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II 

Với tinh thần “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - đổi mới”, các đại biểu đã đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn phát triển 5 năm tới. Đại biểu dự đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội làm cơ sở để Đảng bộ thị xã tập trung trí tuệ, phát huy mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo củng cố các tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân; đưa kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững; phát triển công nghiệp gắn liền nhiệm vụ phát triển đô thị, dịch vụ, nâng cao năng suất lao động; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân gắn công tác chăm lo, xây dựng và phát triển con người theo hướng văn minh, tiến bộ; nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thị xã trở thành đô thị công nghiệp, dịch vụ phát triển theo hướng văn minh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 TX.Bến Cát cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II. Chú trọng phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và đổi mới khoa học công nghệ theo xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quốc Chiến

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát khẳng định, thành công lớn nhất của đại hội là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện, nghị quyết cũng như nhân sự nhiệm kỳ mới; nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là điều kiện tiên quyết để toàn Đảng bộ và nhân dân thị xã quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra; góp phần tạo động lực để Bến Cát tiếp tục vươn lên, phát triển hơn nữa trong những năm tới, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và nhân dân thị xã. Những thành quả và bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ TX.Bến Cát đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề, cơ sở để TX.Bến Cát phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Duy Hiền nhấn mạnh, ngay sau đại hội, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị thị xã là phải tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc tinh thần, nội dung của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu các giải pháp hay, những cách làm sáng tạo và phải thật quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện nghị quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã sẽ tiếp tục lắng nghe, bổ sung những ý kiến đóng góp để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tất cả vì mục tiêu xây dựng Bến Cát: “Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11 - 12%, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17%, dịch vụ tăng 30%, nông nghiệp tăng 3%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 12%. Duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới, phấn đấu 1 xã đạt kiểu mẫu về xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo tiêu chí mới của tỉnh) ở mức bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ chung của tỉnh. Hàng năm từ 80% tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 100% tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành nhiệm vụ”. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 600 đảng viên.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên