Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 22-07-2020 | 09:05:02

Trong phiên làm việc chính thức hôm qua (21-7), các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện của đại hội. Bên cạnh các ý kiến làm rõ hơn về thành tựu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong phần thảo luận tổ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đẩy mạnh học và làm theo Bác

Thảo luận về kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ qua, nhiều đại biểu nhất trí cho rằng công tác xây dựng Đảng, củng cố và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã ngày càng được chú trọng, tham gia tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Điều này đã tác động tích cực đến các phong trào thi đua tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong Đảng bộ và trong nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu “Làm theo Bác”, người tốt việc tốt…

Chia sẻ kinh nghiệm về kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở địa phương, đại biểu Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú An, cho rằng cần làm tốt công tác triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề hàng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan và nhân dân. Song song đó là luôn đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền, lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội...

Sáng kiến trong cải cách hành chính

Là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhanh, do vậy, trong thời gian qua, TX.Bến Cát đã tập thường xuyên chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền từ thị xã đến các xã, phường bảo đảm hoạt động hiệu quả, đồng bộ. Bên cạnh đó, thị xã đặc biệt chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính. Trên tinh thần đó, thị xã đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020; trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn, gắn với triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, thực hiện có hiệu quả các mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”…

Trong các thảo luận tại đại hội, nhiều ý kiến đánh giá cao công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã, đồng thời chia sẻ thêm những kinh nghiệm từ thực tiễn của đơn vị mình. Đại biểu Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Phước, đã chia sẻ nhiều sáng kiến trong công tác cải cách hành chính ở phường. Đó là việc tổ chức công bố tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực Công an phường tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; vận hành trang thông tin điện tử phường, phần mềm “một cửa” điện tử cấp xã; triển khai 4 giải pháp về cải cách thủ tục hành chính; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, phường còn xây dựng và thực hiện các mô hình mới, như: “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần, “Ngày trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà miễn phí” cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu vào ngày thứ năm hàng tuần. Đồng thời, Đảng ủy phường luôn quan tâm nâng cao trình độ cán bộ công chức về công nghệ thông tin. Đến nay, phường Mỹ Phước đã có trên 80% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ tin học và tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đều sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc.

Thảo luận tại tổ, các đại biểu cũng thống nhất cao về nhiệm vụ củng cố tổ chức bộ máy chính quyền, cải cách hành chính của thị xã trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, thị xã cần tiếp tục tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” gắn với sắp xếp bộ máy, tổ chức các cơ quan chuyên môn của thị xã tinh gọn, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy chế. Bên cạnh đó là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp...

Trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp tại TX.Bến Cát được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Điều này đã tác động tích cực đến các phong trào thi đua tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong Đảng bộ và trong nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu “Làm theo Bác”, người tốt việc tốt…

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên