TX.Bến Cát

Nhằm chủ động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, Công an TX.Bến Cát đã tập trung triển khai các giải pháp, trong đó đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm băng nhóm, đặc biệt là tội phạm đường phố.

Thời gian qua, cùng với việc tập trung các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, TX.Bến Cát còn huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh (VH-VM) đô thị.

Có ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh và kiến thức từ các lớp tập huấn của Hội Nông dân địa phương, chị Nguyễn Thị Minh Tâm ở ấp Phú Thuận, xã Phú An đã thực hiện thành công mô hình trồng hoa đa lộc

Quay lên trên