Hiện thực hóa khát vọng vươn lên

Cập nhật: 29-04-2021 | 08:37:51

Được đánh giá là một trong những địa phương đứng tốp đầu của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Bình Dương hôm nay đang trên đường trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị văn minh, thông minh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Những dấu ấn phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm qua chính là thành quả tất yếu của truyền thống đoàn kết, vượt khó, cần cù, sáng tạo của Đảng bộ, quân dân Bình Dương anh hùng. Đó vừa là niềm tự hào và cũng là cơ sở để tỉnh quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới trên con đường phát triển.

Từ một vùng đất nghèo, kinh tế kém phát triển, Bình Dương hôm nay đã vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong tốp đầu của cả nước. Trong ảnh: Một góc Thành phố mới Bình Dương. Ảnh: TRẦN TÌNH

Hành trình của những đổi thay

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền, quân dân Bình Dương nhanh chóng bắt tay dựng xây quê hương. Từ một vùng đất còn nghèo khó, kinh tế kém phát triển…, Bình Dương hôm nay đã trở thành tỉnh phát triển, có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế và có đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của cả nước. Thành quả đó có được nhờ tinh thần đoàn kết, cần cù, khắc phục khó khăn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, với tư duy nhạy bén, tập thể lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ đã kịp thời thực hiện sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhất là chủ trương đổi mới, mở cửa đất nước.

Nắm bắt kịp thời chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước cùng với việc phát huy tiềm năng, lợi thế, Bình Dương đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công trên con đường phát triển. Bình Dương hiện đã trở thành tỉnh công nghiệp với tỷ trọng công nghiệp chiếm trên 65% trong cơ cấu kinh tế. Toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp, tổng diện tích trên 13.000ha với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, trong đó có những khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước. Nhờ có hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện cùng với những chính sách thông thoáng, cởi mở trong thu hút đầu tư, Bình Dương trở thành điểm đến ưu tiên của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến cuối tháng 3-2021, toàn tỉnh có trên 50.400 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 473.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những điểm sáng của tỉnh trong nhiều năm qua. Hiện tỉnh đã thu hút 3.960 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 35,86 tỷ đô la Mỹ.

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân với mục tiêu gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng sống, phát triển văn hóa, xây dựng và phát triển con người. Việc làm, văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch… được chú trọng. Tỉnh đã triển khai và thực hiện nhiều chính sách, giải pháp về nhà ở, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xây dựng các thiết chế văn hóa, huy động tốt các nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Những năm qua, Bình Dương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh. Đến nay việc triển khai đề án từng bước hình thành khung nền của mô hình 3 nhà (Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà trường). Đề án bước đầu đã đạt được những thành tựu; là nền tảng để triển khai nhiều chương trình, dự án cụ thể, đóng góp mạnh mẽ vào quá trình thúc đẩy phát triển KT-XH, đặc biệt là bứt phá trong hội nhập, thu hút đầu tư, từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Trong 3 năm liên tiếp, Bình Dương được cộng đồng thành phố thông minh thế giới vinh danh là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới.

Đón đợi kỳ tích mới

Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bình Dương đã nỗ lực, quyết tâm tạo nên sức mạnh tổng hợp để tỉnh lập nên nhiều kỳ tích trong phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Những kết quả đạt được trong 46 năm sau ngày giải phóng là niềm tự hào của các thế hệ lãnh đạo và mỗi người dân Bình Dương. Tự hào nhưng không tự mãn, trong quá trình phát triển, Bình Dương đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm về những thành quả cũng như hạn chế, tồn tại để từ đó đặt ra mục tiêu cho chặng đường tiếp theo với khát vọng vươn lên mạnh mẽ và đầy quyết tâm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra mục tiêu: “…Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại; đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”. Mục tiêu này, như đánh giá khi phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Thường trực Ban Bí thư), là thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng lớn và quyết tâm cao về sự phát triển của tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, trong giai đoạn tới tỉnh sẽ tập trung vào các đột phá chiến lược, đó là: Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Hiện, tỉnh đang hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp để thực hiện các đột phá chiến lược nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đại hội đã đề ra. Và để hiện thực hóa khát vọng đó, trước hết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và mỗi một cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tỉnh cần phát huy cao độ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang và tốt đẹp hơn, góp phần tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Với những kỳ tích đạt được qua 46 năm xây dựng và phát triển cùng truyền thống đoàn kết, sáng tạo, cần cù, dám nghĩ, biết làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tin tưởng rằng Bình Dương sẽ còn gặt hái được những thành công mới trong tương lai, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

* Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: GRDP tăng bình quân 8,5 - 8,7%. Cơ cấu kinh tế với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90%. GRDP bình quân đầu người đạt 210 - 215 triệu đồng vào năm 2025. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới dưới 2,5%...
* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu: “… Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại; đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”. Mục tiêu này, như đánh giá khi phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Thường trực Ban Bí thư), là thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng lớn và quyết tâm cao về sự phát triển của tỉnh.
* Bình Dương hiện đã trở thành tỉnh công nghiệp với tỷ trọng công nghiệp chiếm trên 65% trong cơ cấu kinh tế. Toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp, tổng diện tích trên 13.000ha với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, trong đó có những khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter