Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Cập nhật: 14-10-2020 | 10:49:41

(BDO) Sáng 14-10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Tham dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Minh Triết, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 349 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí và sức mạnh đoàn kết, đến từ 14 Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 48.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo tỉnh bước vào hội trường dự khai mạc đại hội

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo đại hội


Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI (Ảnh: X.Thi)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; xây dựng tỉnh Bình Dương thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cho rằng: Đại hội lần thứ XI có trách nhiệm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; tìm ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Đại hội còn một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, Đại hội tiếp tục đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sẽ đánh dấu bước ngoặt đưa tỉnh nhà chuyển sang thời kỳ phát triển mới nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn. Thành công của Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo, vì thế, Đại hội sẽ làm hết sức mình, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao, tất cả vì sự thành công tốt đẹp của Đại hội.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tại đại hội báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Báo cáo đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chủ trương của Trung ương đạt được kết quả khá toàn diện. Các chủ trương lớn và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2015 - 2020 (về phát triển đô thị, về huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, về phát triển dịch vụ chất lượng cao và về nguồn nhân lực) được tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề phát triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo. 

Kinh tế của tỉnh trong 5 năm qua luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Các chính sách, giải pháp về nhà ở, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xây dựng các thiết chế văn hóa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội và giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được tăng cường, củng cố, nhất là trên các địa bàn, khu vực trọng điểm; luôn kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế, xã hội trong mọi tình huống; chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại, gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, tiếp tục đưa các mối quan hệ, hợp tác khu vực, quốc tế đi vào chiều sâu, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng. 

Đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội


Các đại biểu chào cờ khai mạc đại hội


Các đại biểu tham dự đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bình Dương tập trung thực hiện đạt mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”. 

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước là phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; coi trọng xây dựng lực lượng tự vệ tại các doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh...

Thu Thảo-Xuân Thi

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=3054
Quay lên trên