Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Cập nhật: 24-07-2020 | 10:02:27

Trong chương trình Đại hội Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 hôm qua (23-7), đại hội đã nghe tham luận của các đoàn đại biểu đến từ các Đảng bộ trực thuộc. Các bài tham luận đã phân tích, làm rõ thêm các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBQS tỉnh lần thứ XI; sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các mặt của ĐBQS tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

 

Tham gia thảo luận tại đại hội, các đại biểu đã trình bày tham luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho LLVT tỉnh. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Chú trọng giáo dục chính trị

Trình bày tham luận với chủ đề nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, đại biểu Lê Văn Khôi (Đảng bộ Phòng Chính trị), cho rằng trong tình hình hiện nay đòi hỏi yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, củng cố vững chắc trận địa chính trị, tư tưởng là yêu cầu khách quan, đòi hỏi sự quan tâm đúng mức của các cấp ủy Đảng, người chỉ huy, mà trước hết là chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp bám sát tình hình, nhiệm vụ, đối tượng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nhận thức sâu sắc nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; giữ vững và phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Khôi, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý kỷ luật, coi đây là nhiệm vụ, nội dung quan trọng để xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ; là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp cần tiến hành công tác giáo dục chính trị, bám sát kế hoạch, nội dung, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu yếu, mặt yếu; gắn với thực hiện các mô hình; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, sinh hoạt dân chủ làm cho toàn đơn vị nắm vững và quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, đơn vị trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp với đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch....

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Trình bày tham luận đóng góp vào văn kiện Đại hội ĐBQS tỉnh lần thứ XII, đại biểu Nguyễn Thế Minh (Đảng bộ Phòng Tham mưu), cho rằng trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị cấp trên và cụ thể hóa sát với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh. Đảng ủy, LLVT tỉnh thường xuyên tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án... lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác quân sự - quốc phòng địa phương sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự và vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thế Minh cũng đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội ĐBQS tỉnh trong nhiệm kỳ tới là cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, lãnh đạo LLVT tỉnh hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập sát với tình hình của từng địa phương, phù hợp với yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho tất cả các đối tượng; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thao, hội thi; coi trọng thực hiện tốt mô hình “3 thực chất” bảo đảm chặt chẽ từ khâu tổ chức huấn luyện, đối tượng huấn luyện đến kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện...

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=2932
Quay lên trên