Tập trung cho công tác bầu cử

Cập nhật: 16-03-2021 | 08:00:17

Theo đánh giá, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Tân Uyên triển khai đúng quy định của Luật Bầu cử, đúng tiến độ đề ra. Đến nay, BTV Thị ủy Tân Uyên đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, lịch tổng quát của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử.

Công tác bầu cử ở TX.Tân Uyên được triển khai đúng quy định, tiến độ. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TX.Tân Uyên. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, BTV Thị ủy Tân Uyên đã tổ chức hội nghị triển khai các chỉ thị và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, xác định dự kiến, cơ cấu, thành phần... Việc xây dựng các kế hoạch bầu cử, công tác bầu cử từ thị xã đến cơ sở được triển khai đúng quy định. Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã thống nhất chủ trương dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Các xã, phường đã dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ cấu, thành phần, số lượng đều bảo đảm theo quy định. Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai đúng quy định của Luật Bầu cử, giúp BTV Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử. Các xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND thị xã chủ trì, phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ thị xã tiến hành họp để điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua kết quả điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng của Thường trực HĐND thị xã, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã đã thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị hướng dẫn người được giới thiệu ứng cử gửi 1 bộ hồ sơ ứng cử về Ủy Ban bầu cử thị xã theo thời gian quy định. Các xã, phường đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026; điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Ông Nguyễn Văn Dành, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, cho biết xác định tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016, BTV thị xã đã chỉ đạo xây dựng chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử; chủ trì họp Ban Chỉ đạo để phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên và thông qua lịch tổng quát để thực hiện.

Tiếp tục thực hiện công tác bầu cử, thời gian tới thị xã sẽ thực hiện các nội dung theo quy trình, bảo đảm đúng thời gian theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản hướng dẫn thi hành; lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Bầu cử thị xã và các xã, phường ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, thành lập các ban, tổ bầu cử; nhận hồ sơ tự ứng cử và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử; thẩm tra xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự là cán bộ, đảng viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ bầu cử như thùng phiếu, máy tính và các trang thiết bị cần thiết khác...

Đến nay, TX.Tân Uyên đã tuyên truyền về bầu cử được 92 cuộc, với 2.345 lượt người dự, phát sóng trên đài truyền thanh và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử thị xã được 36 tin, bài; đồng thời thực hiện tuyên truyền trực quan qua pano, băng rôn, tuyên truyền trên mạng xã hội... Công an thị xã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sựthị xã xây dựng dựthảo kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tựtrước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử được quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, 3 đoàn giám sát và tiến hành kiểm tra, giám sát các xã, phường.

TIỂU LIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter