Thảo luận tại tổ: Thống nhất cao về các mục tiêu phát triển

Cập nhật: 10-07-2020 | 08:26:29

Hôm qua (9-7), tại 4 tổ thảo luận, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã phân tích sâu các kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua; góp ý cho dự thảo nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận các vấn đề liên quan đến sự phát triển của huyện trong thời gian tới...

Các đại biểu thảo luận tại tổ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng huyện Dầu Tiếng trong thời gian tới. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Theo đánh giá chung, các tổ thảo luận đều phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để đóng góp ý kiến vào đề án nhân sự được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2025. Hầu hết ý kiến đại biểu thống nhất cao với cơ cấu, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là đề cử 47 đồng chí bầu lấy 41 đồng chí. Trong danh sách cơ cấu, giới thiệu vào cấp ủy, các đại biểu cũng cho rằng đã bảo đảm đúng tinh thần chỉ đạo theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, nhất là về cơ cấu nữ, trẻ. Các đại biểu đánh giá, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2015-2020 đã chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về công tác nhân sự giới thiệu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tin tưởng rằng, cấp ủy nhiệm kỳ mới sẽ đoàn kết, phát huy dân chủ trong Đảng, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các chương trình hành động và các giải pháp để phát triển huyện Dầu Tiếng theo hướng bền vững.

Trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với mục tiêu đưa kinh tế - xã hội huyện Dầu Tiếng ngày càng phát triển bền vững, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Các ý kiến tại các tổ đều đồng tình với những đánh giá về kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm được đề cập trong báo cáo chính trị; đồng thời làm rõ hơn những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ qua.

Trong các giải pháp thực hiện cho mục tiêu phát triển của huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2020-2025, nhiều ý kiến tập trung vào công tác xây dựng Đảng bộ huyện và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số ý kiến đề nghị cần chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới.

Đại biểu thuộc các xã: Long Tân, Minh Hòa, Thanh An, Thanh Tuyền cho rằng trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Dầu Tiếng đã đoàn kết, phát huy nội lực, nhất quán quan điểm phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chế độ chính sách, chăm lo cho người có công với cách mạng; quan tâm các chương trình giảm nghèo, giới thiệu việc làm, xây dựng nông thôn mới… Các đại biểu mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đạt được mục tiêu đề ra trong các lĩnh vực, nhất là mục tiêu hướng đến nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, nâng cao mức sống của người dân.

Đại biểu Phạm Quang Khải, Bí thư Đảng ủy xã Minh Thạnh: Cân đối giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội
Về dự đại hội lần này, tôi rất tự hào. Qua nghiên cứu báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, tôi đánh giá rất cao những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả này thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua. Tôi mong rằng, những đại biểu trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu mà Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng quê hương Dầu Tiếng ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.
Để đạt được mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới với tốc độ tăng trưởng mỗi năm bình quân 14,6%, tôi mong muốn Đảng bộ huyện đề ra giải pháp huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội, tạo sự cân đối giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế một cách ổn định và bền vững; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người văn hóa, bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống nhân dân…
Đại biểu Nguyễn Thành Dự, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh An: Ủng hộ mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao
Qua nghiên cứu báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025, tôi rất tâm đắc và hoàn toàn ủng hộ những mục tiêu, phương hướng, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để thực hiện tốt mục tiêu này, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện để nâng cao chất lượng quy hoạch nông thôn mới.
Về góc nhìn địa phương, tôi kiến nghị tiếp tục hỗ trợ thêm vốn đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình sắp tới và tạo nên tảng để xã Thanh An đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó là đầu tư mở rộng cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân; hỗ trợ vốn, kỹ thuật chuyên môn để xây dựng thí điểm các khu vườn mẫu, làm cơ sở nhân rộng, đáp ứng các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Đại biểu Nguyễn Công Bình, Bí thư Chi bộ ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa: Quan tâm công tác an sinh xã hội
Tôi đánh giá cao sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh tình hình chung nhiều khó khăn lẫn những thách thức mới phát sinh, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng, kinh tế - xã hội Dầu Tiếng ngày càng phát triển mạnh mẽ, người dân được hưởng lợi từ sự phát triển đó. Tôi mong rằng, Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó là tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của các di tích văn hóa gắn với phát triển du lịch… phong trào
 Đại biểu Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Định Hiệp: Huy động các nguồn lực xã hội để phát triển
Tôi rất tự hào với sự thay đổi nhanh chóng của quê hương Dầu Tiếng. Những thành quả đạt được sẽ tạo tiền đề để huyện tiếp tục phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới. Tôi ủng hộ mục tiêu tăng dần tỷ trọng công nghiệp, nâng cao mức sống người dân. Để đạt các mục tiêu này, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tạo ra bước đột phá trên nhiều lĩnh vực; đồng thời tin rằng, Ban Chấp hành khóa mới sẽ quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tăng cường tinh thần đoàn kết, tập trung chỉ đạo toàn diện trong các lĩnh vực, nhất là xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó cần chú ý các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, công tác y tế, giáo dục, tập trung cải cách hành chính…
HỒ VĂN (ghi)

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter