Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Cập nhật: 25-07-2020 | 07:37:08

Hôm qua (24-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 2 và tiến hành bế mạc. Tham dự đại hội có các đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh; Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và 120 đại biểu đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc ĐBQS tỉnh, đại diện cho trí tuệ, tình cảm của 324 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát huy trí tuệ và tâm huyết

Tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu dự đại hội đã đóng góp ý kiến và kết luận thảo luận Văn kiện Đại hội ĐBQS tỉnh. Theo đồng chí Lê Minh Thì, Trưởng ban Quân lực, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân trong nhiệm kỳ 2020-2025, ĐUQS tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn mới được ban hành, bổ sung thay thế, nhất là các đồng chí trong Ban CHQS cấp xã nắm chắc nội dung văn bản để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Bên cạnh đó là tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, xuyên suốt trong năm; thực hiện chặt chẽ từng khâu, từng bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tròn khâu với phương châm tuyển “người nào, chắc người đó”. Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban CHQS cấp huyện xây dựng kế hoạch chọn nguồn và phát triển đảng viên nhập ngũ trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở để hàng năm bảo đảm nguồn đảng viên nhập ngũ. Đặc biệt, công tác động viên quân đội là một nhiệm vụ to lớn, phức tạp và mang tính xã hội rộng rãi, vì vậy đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của cấp ủy, cơ quan các cấp. Cơ quan quân sự phải phát huy tốt vai trò làm tham mưu, đồng thời tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức thực hiện..

Còn đồng chí Phạm Duy Soạn, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 6, cho rằng để công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 đạt được mục tiêu, hiệu quả thiết thực, vững chắc thì vấn đề mấu chốt là thường xuyên tổ chức quán triệt tạo sự thống nhất trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập, làm theo Bác và khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, khâu yếu, mặt yếu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua, văn hóa, văn nghệ, duy trì nghiêm các chế độ làm việc sinh hoạt, học tập theo quy định. Song song đó là nâng cao chất lượng đối thoại dân chủ ở cơ sở, nêu gương người tốt, việc tốt; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị”; nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả các mô mình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Đơn vị 3 nhất”, “Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”...

Để hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Đại Định, Trưởng ban Khoa học quân sự đề xuất giải pháp cần quán triệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả các văn bản của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, điều hành và phương pháp huấn luyện cho cán bộ các cấp. Tiếp đó là phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP; nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng...

Xác định các chỉ tiêu, đề ra 3 khâu đột phá

Trong ngày làm việc hôm qua, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội ĐBQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết xác định nhiều chỉ tiêu quan trọng và đề ra 3 khâu đột phá là tham mưu nâng cao chất lượng công tác QS-QP địa phương, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về QS-QP; nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thao, hội thi, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là ở cơ sở và chi bộ; đề cao trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, đại hội cũng đề ra nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) và lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP, ĐUQS tỉnh sẽ quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp trên về nhiệm vụ QS-QP; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh VMTD. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, ĐUQS tỉnh sẽ quán triệt, xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; rà soát, bổ sung kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, chủ động phát hiện, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ. Hàng năm, 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 97% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 15 - 20 đảng viên mới.

ĐUQS tỉnh cũng tập trung đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; chủ động nắm chắc tình hình, nhạy bén, sâu sát cơ sở; đề cao tự phê bình và phê bình, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm; coi trọng hiệu quả, không hình thức, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư ĐUQS tỉnh, cho biết sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT toàn tỉnh, thể hiện quyết tâm trong xây dựng và thực hiện nghị quyết đại hội. Từ những kết quả đã đạt được, đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, LLVT trong tỉnh phát huy truyền thống qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội; xây dựng ĐBQS tỉnh trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. 

Trong ngày làm việc hôm qua (24-7), đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành ĐBQS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành ĐBQS tỉnh khóa XII đã họp, bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ĐUQS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2020. Đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là Bí thư ĐUQS tỉnh khóa XII theo quy định; đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư ĐUQS tỉnh, trong đó phân công đồng chí Nguyễn Đình Chuẩn giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực.

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=4171
Quay lên trên