Chủ động sáng tạo, tự lực tự cường

Cập nhật: 24-07-2020 | 10:02:27

Hôm qua (23-7), Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự (ĐUQS ) tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự đại hội còn có đồng chí Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; 120 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu đ ược bầu chọn từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc ĐBQS tỉnh.

Các đại biểu nghiên cứu dự thảo các văn kiện tại đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư ĐUQS tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu ĐBQS tỉnh có trách nhiệm nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBQS tỉnh lần thứ XI; sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ ưu, khuyết điểm và hạn chế. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và tập trung xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với những chỉ tiêu cụ thể, các chủ trương, giải pháp có tính khả thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ĐBQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện đạt kết quả tích cực. Trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh luôn được giữ vững; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân không ngừng được củng cố, tăng cường; phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Chất lượng huấn luyện, diễn tập từng bước được nâng lên; nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự có sự tiến bộ; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật gắn với các nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ không ngừng cải thiện; công tác khoa học quân sự, thanh tra, pháp chế và đối ngoại quốc phòng đạt hiệu quả tốt.

Đại hội cũng có nhiệm vụ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, có chất lượng vào các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời nêu cao trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ bầu Ban Chấp hành ĐBQS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI bảo đảm chặt chẽ, đúng cơ cấu, tiêu chuẩn và đủ số lượng theo quy định.

Từ nhiệm vụ chính trị quan trọng của đại hội, mỗi đại biểu dự đại hội cần nêu cao trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của đại hội cấp cơ sở; phát huy trí tuệ tập thể và sự đoàn kết, thống nhất cao để Đại hội đại biểu ĐBQS tỉnh thật sự “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới” và hoàn thành tốt nội dung đại hội.

Hoàn thành và vượt 27/27 chỉ tiêu

Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết trong nhiệm kỳ 2015-2020, ĐBQS, LLVT tỉnh đã quán triệt sâu sắc, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. ĐBQS, LLVT tỉnh đã quán triệt, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thấu suốt quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), chiến tranh nhân dân; quan điểm tự lực tự cường, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, vận dụng sát đặc điểm địa phương; lãnh đạo hoàn thành và vượt 27/27 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra; nổi bật là: Thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ QS-QP; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc; triển khai thực hiện nhiều chủ trương, đề án, mô hình mang tính đột phá, hiệu quả và có ý nghĩa chính trị thiết thực; nhận thức, năng lực và các điều kiện bảo đảm cho LLVT tỉnh được nâng cao; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng.

 Nhiệm kỳ qua, ĐBQS, LLVT tỉnh đã quán triệt sâu sắc, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. ĐBQS, LLVT tỉnh đã quán triệt, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thấu suốt quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; quan điểm tự lực tự cường, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, vận dụng sát đặc điểm địa phương; lãnh đạo hoàn thành và vượt 27/27 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

ĐBQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện đạt kết quả tích cực. Trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh luôn được giữ vững; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân không ngừng được củng cố, tăng cường; phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Chất lượng huấn luyện, diễn tập từng bước được nâng lên; nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự có sự tiến bộ; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật gắn với các nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ không ngừng cải thiện; công tác khoa học quân sự, thanh tra, pháp chế và đối ngoại quốc phòng đạt hiệu quả tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng có chuyển biến rõ rệt, nội bộ đoàn kết thống nhất; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. LLVT tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, các cuộc vận động, các phong trào và công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Xây dựng nền QPTD, KVPT vững chắc

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, ĐBQS tỉnh sẽ quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, KVPT đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc; chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, giáo dục QP-AN; tập trung xây dựng ĐBQS tỉnh là một khối thống nhất về ý chí, hành động, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao; thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để thực hiện đạt mục tiêu đó, ĐBQS tỉnh sẽ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP. Cụ thể là quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp ủy các cấp về nhiệm vụ QS-QP; nắm, dự báo tình hình tham mưu chỉ đạo xử lý, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội; phát huy vai trò nòng cốt của LLVT tỉnh trong xây dựng nền QPTD; lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, ĐBQS tỉnh sẽ chú trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; đột phá đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là ở cơ sở và chi bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì; đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, tập trung nâng cao năng lực cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên và tổ chức thực hiện hiệu quả; kịp thời bổ sung, điều chỉnh quy chế lãnh đạo của cấp ủy, phân công trách nhiệm cụ thể, chủ động nắm chắc tình hình, nhạy bén, sâu sát cơ sở; phát huy vai trò của cơ quan chức năng trong đề xuất nội dung, giải pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện nghị quyết. Cán bộ, đảng viên có phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới, đề cao tự phê bình và phê bình, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm; coi trọng hiệu quả, không hình thức, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng.

Trong những năm tới, nhiệm vụ của Đảng bộ, LLVT tỉnh là khá nặng nề. Với bề dày truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu HOÀNG VĂN LÂN, Phó Bí thư Chi bộ 4, Đảng bộ Phòng Tham mưu:
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, niềm tự hào, truyền thống “Trung dũng, kiên cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết quyết thắng” của LLVT tỉnh qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội là xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, tôi mong muốn đại hội đưa ra những giải pháp, quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tôi tin tưởng đại hội lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là những người có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng lòng tin và sự kỳ vọng của đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh.
 Đại biểu ĐỖ QUỐC BẢO, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị:
Theo dự báo tình hình thời gian tới vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Trong khi đó, LLVT được điều chỉnh, tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, tác động đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, LLVT tỉnh. Vì vậy, tôi mong muốn đại hội sẽ đưa ra những giải pháp phù hợp để hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới; trong đó thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, luận điệu xuyên tạc, thế lực thù địch. kích động chống phá của các
 Đại biểu TRẦN NGỌC TÚ, Trưởng ban Tài chính:
Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ, LLVT tỉnh đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phát huy tốt nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất tập trung, một số đơn vị xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào tăng gia sản xuất đạt hiệu quả. Tổng thu từ tăng gia sản xuất bình quân đầu người đạt 200% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, xét về mặt bằng chung, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi mong muốn đại hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.
TIỂU LIÊN (lược ghi)

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=4015
Quay lên trên