Cơ hội nghề nghiệp

Báo Tuổi trẻ Thủ đô – Cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội. Thông báo tuyển dụng 5 phóng viên làm việc tại Văn phòng đại diện Đông Nam bộ năm 2024.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo số 07/TB-BHXH ngày 12/1/2024 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Bình Dương năm 2024.

Chiêu sinh lớp Tiếng Hàn căn bản và nâng cao, Tiếng Hàn XKLĐ theo chương trình EPS

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thường xuyên khai giảng các lớp tào tạo nghề ngắn hạng dưới 3 tháng

Chiêu sinh lớp Tiếng Hàn căn bản và nâng cao, Tiếng Hàn XKLĐ theo chương trình EPS

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thường xuyên khai giảng các lớp tào tạo nghề ngắn hạng dưới 3 tháng

Trung tâm kính mời doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương đăng ký nhu cầu tuyển dụng và tham gia phiên giao dịch việc làm...

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thường xuyên khai giảng các lớp tào tạo nghề ngắn hạng dưới 3 tháng

Chiêu sinh lớp Tiếng Hàn căn bản và nâng cao, Tiếng Hàn XKLĐ theo chương trình EPS

Trung tâm kính mời doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương đăng ký nhu cầu tuyển dụng và tham gia phiên giao dịch việc làm...

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, Trung tâm DVVL Bình Dương tổ chức khai giảng lớp tiếng Hàn xuất khẩu lao động...

Nhằm trao đổi, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 19/8/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động...

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, Trung tâm DVVL Bình Dương tổ chức khai giảng lớp tiếng Hàn xuất khẩu lao động...

Quay lên trên