Cơ hội nghề nghiệp

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tăng cường tuyển dụng thêm lao động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại trụ sở chính và các chi nhánh...

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động nộp hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp. Hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận hồ sơ trực tuyến...

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động nộp hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp. Hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận hồ sơ trực tuyến...

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên