Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại

Cập nhật: 15-10-2020 | 08:18:39

Sáng qua (14-10), tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội. Đại hội vui mừng và vinh dự đón đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé đến dự đại hội. Về dự đại hội có 349 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí và sức mạnh đoàn kết, đến từ 14 Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 48.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Về dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn; các đồng chí là lãnh đạo các vụ, cục của các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Các đại biểu lắng nghe đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: Trong bối cảnh, điều kiện khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã tiếp tục phát huy tốt truyền thống đoàn kết, tính năng động, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của tỉnh, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của vùng và của cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, sẽ đánh dấu bước ngoặt đưa tỉnh nhà chuyển sang thời kỳ mới: Phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn. “Chúng ta luôn ý thức được rằng, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, nhưng mới là những kết quả của giai đoạn đầu của tiến trình phát triển mới, phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu xây dựng Bình Dương ngày càng hiện đại, giàu đẹp, văn minh và là thành phố thông minh trong tương lai. Thành công của đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo...”, đồng chí Trần Văn Nam nêu rõ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày Báo cáo chính trị (tóm tắt) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình đại hội. Báo cáo đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chủ trương của Trung ương đạt được kết quả khá toàn diện. Các chủ trương lớn và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2015-2020 (về phát triển đô thị, về huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, về phát triển dịch vụ chất lượng cao và về nguồn nhân lực) được tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh trong 5 năm qua luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%/năm (nghị quyết 8,3%/ năm). Hầu hết chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế (GRDP) năm 2020 là công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 66,53% - 22,78% - 2,51% - 8,18% (nghị quyết 63,2% - 26% - 3% - 7,8%). Thu ngân sách tăng 11,2%/năm (nghị quyết 8,9%/ năm). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 chiếm 35% GRDP (nghị quyết 35%). Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 82% (nghị quyết 82%). Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 11,51 tỷ đô la Mỹ (nghị quyết 7 tỷ đô la Mỹ). GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020 (nghị quyết 142,6 triệu đồng). Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Các chính sách, giải pháp về nhà ở, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xây dựng các thiết chế văn hóa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội và giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt.

Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, các chiến lược hướng tới xây dựng thành phố thông minh được Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và bước đầu đạt một số kết quả. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục được quan tâm thực hiện bằng nhiều chủ trương, chính sách cụ thể và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiềm lực và khả năng cạnh tranh, thương hiệu của tỉnh được nâng lên rõ rệt. Bình Dương đang thuộc nhóm các tỉnh, thành dẫn đầu, thành công trong sự nghiệp đổi mới.

Thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được tăng cường, củng cố, nhất là trên các địa bàn, khu vực trọng điểm; luôn kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế - xã hội trong mọi tình huống; chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại, gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, tiếp tục đưa các mối quan hệ, hợp tác khu vực, quốc tế đi vào chiều sâu, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Dân chủ trong Đảng tiếp tục được mở rộng, công tác tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực. Có nhiều đổi mới trong công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tiếp tục được quan tâm. Công tác chính sách cán bộ được thực hiện tốt. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo thực hiện nghiêm. Công tác bảo vệ nền tảng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường. Xây dựng Đảng về đạo đức được chú trọng, đặc biệt coi trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được triển khai nghiêm túc theo hướng từng bước tinh gọn, giảm đầu mối gắn với tinh giản biên chế. Hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Công tác cải cách tư pháp được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện theo quy định. Công tác đối thoại với người dân đã được các cấp chính quyền, các ngành quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện và ngày càng đi vào nề nếp. Công tác dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đã phát huy hiệu quả, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương sớm trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

Bên cạnh những thành quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực. Đó là, chỉ tiêu chủ yếu về tỷ lệ bác sĩ/vạn dân và số giường bệnh/vạn dân chưa đạt; một số công trình trọng điểm triển khai còn chậm; việc đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao chưa tương xứng với tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều công trình triển khai chậm; chưa hình thành công trình văn hóa mang tầm vóc lớn, mang đậm dấu ấn Bình Dương; nhất là các thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ lực lượng công nhân lao động tăng nhanh hàng năm. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông chưa được kiềm chế; khiếu kiện còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Trên cơ sở xác định những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức cũng như kế thừa thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020- 2025, đó là: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”; đồng thời xác định 4 đột phá chiến lược và 9 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những nỗ lực cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí bày tỏ đồng tình và tin tưởng Đảng bộ, nhân dân Bình Dương sẽ phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu được xác định trong Báo cáo chính trị của đại hội; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung, đó là: Tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, kiên quyết từ chối những dự án có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; nâng cao trình độ sản xuất, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Từng bước hình thành khu công nghiệp - đô thị khoa học công nghệ. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng logistics hiện đại. Tiếp tục phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huy động các nguồn lực để phối hợp hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đồng bộ kết nối với TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của kinh tế tỉnh. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Bình Dương và đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

“Với quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn rộng mở, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và bề dày truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm được vun trồng qua nhiều thế hệ, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng tỉnh nhà vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh, đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước”, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ niềm tin và kỳ vọng đối với sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong tương lai.

Tiếp tục chương trình làm việc của đại hội, buổi chiều ngày 14-10, các tổ đã thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Sau khi Đoàn Chủ tịch đại hội nghe các tổ thảo luận báo cáo tình hình, kết quả thảo luận, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện 4 đột phá chiến lược, đó là:
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.
- Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
- Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, đó là:
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
- Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.
- Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động tỉnh Bình Dương.
- Phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương.
- Đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Bình Dương.
- Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng đô thị thông minh.
- Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1852
Quay lên trên