Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra những người đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Trong quá trình phát triển, Bình Dương đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong kiến tạo giao thông, phát triển đô thị.

Cùng với sự đi lên của tỉnh nhà, trong những năm qua, ngành y tế cũng không ngừng phát triển từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW (CT06) của Ban Bí thư Trung ương

Ngày 4-11-2013, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX đã nêu: “…triển khai phát triển giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) đến năm 2020 theo quy hoạch.

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ khóa IX (2010-2015), đời sống văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu và chú trọng chất lượng.

Sau 5 năm nỗ lực thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Bình Dương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ

Phát triển kết cấu hạ tầng, tập trung xây dựng các trục đường giao thông huyết mạch, mở mang giao thông, hiện đại ngành bưu chính viễn thông, điện khí hóa nông thôn…

Sáng 10-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức buổi làm việc, nghe báo cáo kết quả đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp ban giám đốc đưa ra kế hoạch tổ chức hoạt động phục vụ đại hội.

(BDO) Sáng 28-8, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội (ĐH) Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bước vào phiên bế mạc.

goidb getfeaturebycate 2 / dai-hoi-dang-cac-cap / 4
Quay lên trên