Bảo vệ môi trường ở Dầu Tiếng: Hướng đến phát triển bền vững

Cập nhật: 25-10-2012 | 00:00:00
UBND huyện Dầu Tiếng vừa ký Quyết định phê duyệt đề tài “Xây dựng  kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) đến năm 2015 và tầm nhìn đến  năm 2020”. Theo đó mục tiêu đề ra là đánh giá hiện trạng; dự báo xu  thế biến đổi về tài nguyên và môi trường (MT) huyện đến năm 2015 và  tầm nhìn đến năm 2020; đề xuất được kế hoạch chi tiết BVMT và bảo  vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn, góp phần tăng cường hiệu  quả công tác BVMT. 

  Phát triển đi đôi với BVMT là điều mà các cấp, các ngành và người dân huyện Dầu Tiếng quan tâm

Một số cán bộ phụ trách  môi trường, cho biết ô nhiễm  môi trường (ONMT) đang là  một thách thức lớn đối với Dầu  Tiếng. Cùng với tốc độ gia tăng  hoạt động sản xuất nông nghiệp  là quá trình đưa hóa chất bảo vệ  nông nghiệp, phân bón hóa học  vào MT đất. Cụ thể như hồ Dầu  Tiếng, Cần Nôm... bị ô nhiễm từ  những hộ nuôi cá bè, hoạt động  vui chơi giải trí, du lịch và khai  thác cát ồ ạt trên lòng hồ. Hai  con sông Sài Gòn, Thị Tính  cũng bị ô nhiễm rất nặng và gây  mùi hôi cho cả hệ thống nước  ngầm của người dân do không  quản lý chặt chẽ và sự thiếu ý  thức BVMT từ các nhà máy, xí  nghiệp xả nước thải chưa qua xử  lý trực tiếp ra MT... Vì vậy, làm  sao để giải quyết cân đối và hài  hòa giữa phát triển và BVMT  là vấn đề mà các cấp, các ngành  và người dân trên địa bàn huyện  quan tâm. Do đó, đề tài “Xây  dựng kế hoạch BVMT đến năm  2015 và tầm nhìn đến năm 2020”  nhằm giải quyết bài toán khó đó.

Đối với MT và tài nguyên,  Dầu Tiếng phấn đấu sẽ thực hiện  bằng được các dự án như: Dự  án giải quyết triệt để nước thải  công nghiệp của ngành chế biến  mủ cao su; lập tuyến thu gom,  vận chuyển và lựa chọn vị trí  xử lý chất thải rắn trên địa bàn  huyện; xây dựng hệ thống xử  lý nước thải sinh hoạt ở thị trấn  Dầu Tiếng; xây dựng kế hoạch  hành động bảo vệ tài nguyên  nước trên địa bàn huyện, đặc  biệt là khu vực hồ Dầu Tiếng và  hồ Cần Nôm; bảo vệ tài nguyên  đất, không khí dưới tác động  của việc khai thác khoáng sản;  bảo vệ thảm thực vật và đa dạng  sinh học; lựa chọn nguồn nước  mặt để hoàn thiện hệ thống cấp  nước sinh hoạt cho người dân  nông thôn.

Để đề tài đạt hiệu quả cao,  cán bộ MT còn cho biết việc  nâng cao trách nhiệm của người  dân và các tổ chức là điều quan  trọng. Vì vậy, công tác tuyên  truyền nhằm tuyên truyền, giáo  dục nâng cao nhận thức, ý thức  trách nhiệm và tăng cường năng  lực cho người dân về BVMT  là rất quan trọng. Làm tốt công  tác này, trước hết, Dầu Tiếng sẽ  cung cấp kiến thức về pháp luật  BVMT, hiểu biết về MT, tình  trạng ONMT đang xảy ra tại  các xã, thị trấn và tác động của  ONMT tới sức khỏe con người...  giúp người dân thức tỉnh và  ý thức trách nhiệm về giữ gìn  BVMT. Các phương tiện truyền  thông được áp dụng là phát  thanh, panô, tranh cổ động...  cùng nhiều hoạt động tuyên  truyền như biểu diễn văn nghệ,  hội thảo, triển lãm... nhằm thu  hút mọi người tham gia để vừa  lồng ghép công tác tuyên truyền,  phổ biến kiến thức BVMT, vừa  khuyến khích cộng đồng phát  huy các sáng kiến, nâng cao vai  trò, trách nhiệm của cộng đồng  tham gia công tác BVMT.  Song song đó, đề án cũng tập  trung nâng cao năng lực của các  ban ngành, tổ chức xã hội, xây  dựng chương trình huấn luyện  và triển khai để nâng cao năng  lực quản lý của cán bộ MT cấp  huyện, xã; xây dựng cơ sở dữ  liệu thông tin về tài nguyên và  MT trên toàn huyện phục vụ  công tác quản lý Nhà nước về  bảo vệ tài nguyên và MT; thành  lập và hỗ trợ đội ngũ tuyên  truyền viên tại địa phương phục  vụ cho các hoạt động BVMT...  Với quan điểm “BVMT  là nhiệm vụ của toàn dân, các  cấp, các ngành, các tổ chức,  cộng đồng và toàn dân phải  tích cực tham gia nhằm giảm  thiểu ONMT, phát triển kinh  tế - xã hội bền vững” thì đề tài  “Xây dựng kế hoạch BVMT  đến năm 2015 và tầm nhìn đến  năm 2020” hứa hẹn đem lại  hiệu quả cao, tác động tích cực  đến con người.

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter