Chiều qua (18-6): Quốc hội thông qua Luật Khoa học và Công nghệ

Cập nhật: 19-06-2013 | 00:00:00
Theo đó, luật quy định rõ nhiệm vụ của hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN) là xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; xây dựng

 luận cứ khoa học cho việc định ra đường lối, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; góp phần xây dựng nền giáo dục tiên tiến, xây dựng con người mới Việt Nam; kế thừa và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và đóng góp vào kho tàng văn hóa, khoa học của thế giới.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định rõ các chính sách của Nhà nước về phát triển KH-CN với ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển KH-CN; áp dụng đồng bộ cơ chế, biện pháp khuyến khích, ưu đãi nhằm phát huy vai trò then chốt và động lực của KH-CN trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Luật cũng quy định ngày 18-5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

T.S (tổng hợp)
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter