TX.Bến Cát

Năm học 2018-2019, ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) khuyến khích các trường đa dạng hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục với thực tiễn cuộc sống qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống.

Thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, năm học 2018-2019, ngành giáo dục - đào tạo TX.Bến Cát tổ chức tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, năm học 2018-2019 các trường THCS trên địa bàn TX.Bến Cát xây dựng kế hoạch kiểm tra tập trung 1 tiết theo đề chung đối với 3 môn văn, toán, tiếng Anh

Nhằm phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27-4-2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn

Hiện nay, TX.Bến Cát có 8 Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm (CLB PCTP) ở 8 xã, phường với 125 thành viên,

Gia đình ông Nguyễn Bình Ngự ở ấp Kiến Điền, xã An Điền được nhiều người biết đến bởi đây là một gia đình rất tích cực trong phong trào thể dục thể thao ở địa phương.

TX.Bến Cát đã chú trọng vào việc xây dựng, phát triển con người, nâng cao việc thụ hưởng về văn hóa để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn...

Cùng với sự phát triển của địa phương, trong thời gian qua, TX.Bến Cát rất chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao (VH-TT).

Hôm nay (25-4), TX.Bến Cát tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được từ huyện Bến Cát trước đây, nền kinh tế của TX.Bến Cát đã có những bước chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng luôn ở mức cao.

Ngày mai (29-1), TX.Bến Cát sẽ tổ chức công bố quyết định của Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III.

Thời gian qua, phường tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí đô thị văn minh, hiện đại.

Xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hình thành môi trường sống xanh, sạch, góp phần vào việc thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh của địa phương,

Quay lên trên free html hit counter