TX.Bến Cát

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Mỹ Phước nhiều năm qua là đơn vị dẫn đầu trong chương trình hiến máu nhân đạo (HMNĐ).

Trong năm 2019, UBND TX.Bến Cát đã có quyết định thành lập thêm 25 Đội Công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trong doanh nghiệp (Đội CNXK), nâng tổng số lên 79 Đội CNXK với gần 2.000 thành viên.

Để thuận lợi cho công tác tuyên truyền pháp luật, Công an TX.Bến Cát và Thị đoàn đã lập trang Facebook mang tên “Công an TX.Bến Cát” và “Tuổi trẻ Bến Cát”.

Nhằm phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27-4-2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan

Hiện nay, trên địa bàn TX.Bến Cát có 44 tổ hòa giải cơ sở với 348 thành viên và 143 tuyên truyền viên.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) TX.Bến Cát luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 (BCĐ 138) TX.Bến Cát phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể khác đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh toàn dân vào công tác phòng, chống tội phạm.

Trong năm 2019, tại TX.Bến Cát, từ bộ phận “một cửa” thị xã đến các xã, phường đều có nhiều thay đổi đáng ghi nhận về công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa

Trong năm 2019, bộ phận “một cửa” của UBND TX.Bến Cát đã tiếp nhận 52.181 hồ sơ, đã giải quyết, trả đúng hẹn 50.617 hồ sơ, đạt 97%.

Năm 2019, UBND xã Phú An đã kiến nghị thông qua phương án đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính; bãi bỏ 2 TTHC lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

Trong năm 2019, Đảng ủy, UBND phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nguyện vọng của tổ chức, cá nhân.

Cùng với phát triển công nghiệp, thị xã luôn chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ (TMDV). Kết quả cho thấy, lĩnh vực này đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, góp phần quan trọng

Với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, năm 2019 kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển ổn định.

Quay lên trên free html hit counter