TX.Dĩ An

Với mục tiêu từng bước đưa đô thị Dĩ An ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, trong những năm qua TX.Dĩ An đặc biệt quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

Hơn 40 năm làm công tác mặt trận, nên hơn ai hết, ông Nguyễn Tấn Tài (ảnh), cán bộ mặt trận khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TX.Dĩ An là người có nhiều thời gian gần dân, hiểu dân và sát với nhân dân.

Sau thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, thời điểm này, TX.Dĩ An đã và đang triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua...

Ủy ban MTTQ TX.Dĩ An vừa phối hợp cùng Công an thị xã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân ở khu phố Bình Đường 3, phường An Bình.

Liên đoàn Lao động TX.Dĩ An vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức ngày sinh hoạt chính trị văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, lực lượng vũ trang thị xã và phát động Tháng Công nhân Việt Nam

Thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, TX.Dĩ An đã nỗ lực phấn đấu

Nhằm đổi mới hoạt động và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn TX.Dĩ An có 430 vị trí đất công với tổng diện tích 103,45 ha, tăng 97 vị trí so với năm 2016.

Theo UBND TX.Dĩ An, năm 2018, trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thị xã đã tổ chức khởi công mới 23 công trình và tiếp tục thực hiện 7 công trình chuyển tiếp; đồng thời nghiệm thu hoàn thành 5 công trình.

Trong năm 2018, TX.Dĩ An đã triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, việc làm và đào tạo sơ cấp nghề cho lao động nông thôn.

Theo báo cáo của UBND phường Tân Bình, TX.Dĩ An, trong năm 2018 phường đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của TX.Dĩ An tiếp tục phát triển ổn định; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TX.Dĩ An luôn quan tâm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng đô thị văn minh, gắn kết chặt chẽ với học và làm theo gương Bác.

Quay lên trên free html hit counter