TX.Tân Uyên

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), 6/6 xã của TX.Tân Uyên đã đạt chuẩn NTM và đang tiến hành nâng chất các tiêu chí NTM.

Xác định để công tác dân vận (CTDV) đạt hiệu quả cao thì lời nói phải đi đôi với việc làm cụ thể, nhằm mang lại lợi ích thực sự cho dân

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), Thị đoàn Tân Uyên sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trong chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng yêu nước xông pha nơi chiến trường, dù có máu chảy, đầu rơi

Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên vừa phê duyệt và công nhận danh hiệu xã phường đạt danh hiệu “xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ và người có công cho 12/12 xã, phường của thị xã.

Nhằm tri ân những người có công với cách mạng, bà Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tân Phước Khánh

“Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách là một trong những công tác được lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu.

Tháng 7 lại về. Chúng ta, những người đang sống trong cảnh đất nước thanh bình luôn nhớ về công ơn của những người đã hy sinh xương máu để đem lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) TX.Tân Uyên thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển KTTT

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lĩnh vực thương mại - dịch vụ của TX.Tân Uyên tiếp tục phát triển ổn định.

Với lợi thế tiếp giáp nhiều khu, cụm công nghiệp, có đường giao thông đối nội, đối ngoại thông suốt, mật độ dân cư cao, thời gian qua phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên đã nỗ lực làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/ TW, ngày 9-6-2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Ông Nguyễn Văn Hòa, cán bộ văn hóa phường Khánh Bình (TX.Tân Uyên) hướng dẫn chúng tôi đến khu nhà trọ văn hóa kiểu mẫu ở khu phố Bình Khánh, chúng tôi thật sự bất ngờ

Quay lên trên free html hit counter