TX.Tân Uyên

Dự kiến trong 3 ngày (10, 11 và 12-6), Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị, TX.Tân Uyên đã tinh giản được 72/190 cán bộ, công chức từ thị xã đến xã, phường phải tinh giản đến năm 2021

Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ TX.Tân Uyên thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình.

Thời gian qua, phường Uyên Hưng đã huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh trong nhân dân xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Thời gian qua, TX.Tân Uyên đã có nhiều nỗ lực nhằm từng bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch chung thị xã.

Không bằng lòng với kết quả đã đạt được, sau khi được công nhận là đô thị loại III, UBND TX.Tân Uyên tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương nỗ lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm mỹ quan

Qua phân tích các vụ cháy trong năm 2019, Công an TX.Tân Uyên xác định phần lớn nguyên nhân là do chập điện, ma sát, bất cẩn.

Với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, nhắc nhở người dân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TX.Tân Uyên phải thường xuyên quan tâm đến việc đề phòng “giặc lửa”, để không gây nguy hiểm đến tính mạng con người

Theo báo cáo của Công an TX.Tân Uyên, tính đến nay trên địa bàn thị xã đã thành lập được 130 Đội công nhân xung kích (CNXK) tự quản về an ninh trật tự (ANTT) với hơn 3.000 thành viên.

Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TX.Tân Uyên đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết an toàn PCCC cho 95 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an toàn PCCC.

Đảng bộ TX.Tân Uyên được Tỉnh ủy chọn làm điểm để tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, TX.Tân Uyên tập trung thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ môi trường, kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường với chủ đề “Hành động, bứt phá, hiệu quả”

Năm 2019, Nghị quyết HĐND TX.Tân Uyên đề ra 21 chỉ tiêu, đến cuối năm, thực hiện đạt 19 chỉ tiêu (8 chỉ tiêu đạt và 11 chỉ tiêu vượt).

Quay lên trên free html hit counter