Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Gặt hái nhiều thành công

Cập nhật: 31-01-2013 | 00:00:00

Năm 2012, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã mở rộng thực hiện giai đoạn 2 của dự án Quan trắc nước thải tự động, quan trắc thêm 31 nguồn thải lớn còn lại nhằm bảo đảm sắp tới sẽ giám sát được 52 nguồn thải lớn, kiểm soát liên tục và tự động hơn 70% tổng lượng nước thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án quan trắc tự động nước mặt, nước dưới đất. Tiến hành nghiệm thu các đề án, dự án năm 2011 chuyển sang, gồm đề án: “Xây dựng phương án ứng cứu sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011- 2020”; “Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý; mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; “Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng, quản lý chỉ thị môi trường tỉnh Bình Dương”. Bên cạnh đó, ngành đã tiến hành nghiệm thu và tổ chức công bố Sách xanh Bình Dương đối với đề án “Điều tra, khảo sát, đánh giá và lập danh sách xanh”; tiến hành ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện đề án “Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đề xuất các biện pháp quản lý”, “Xây dựng Sổ tay hướng dẫn sản xuất sạch hơn và xử lý chất thải một số ngành công nghiệp”…

Không chỉ thế, ngành còn đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Từ khi thực hiện Nghị định 88/NĐ-CP, ngành đã thực hiện cấp 6.376 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 1.817 tổ chức với diện tích 24.336,54 ha. Ngoài ra, ngành đã thẩm định, hoàn thiện hồ sơ giao, thuê đất cho 224 dự án, tương ứng diện tích 1.153,54 ha (thuê đất 72 dự án, tương ứng diện tích là 243,18 ha và giao đất 152 dự án, tương ứng diện tích 910,36 ha), tương đương về số dự án và giảm 1,3 lần về diện tích so với năm 2011; thu hồi đất để thực hiện 36 dự án tương ứng diện tích 80,22 ha, tương đương về số dự án và tăng 1,2 lần về diện tích so cùng kỳ năm 2011.

Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ TN&MT, năm 2013, ngoài nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ngành TN&MT Bình Dương tiếp tục duy trì, mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT Bình Dương tại Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 15-12-2012. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) liên quan đến lĩnh vực TN&MT; tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ khiếu nại mới phát sinh liên quan đến đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chấn chỉnh công tác quản lý tài chính toàn ngành; phấn đấu thu ngân sách bảo đảm hoàn thành dự toán thu năm 2013, kết hợp với việc quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

NGỌC THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter