Lễ đón chính thức các nhà Lãnh đạo APEC và Phu nhân / Phu quân (17 hình)
Lễ đón chính thức các nhà Lãnh đạo APEC và Phu nhân / Phu quân
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter