Người dân viếng lãnh tụ Fidel Castro trong ngày Quốc tang (8 hình)
Ngày 4-12, Việt Nam thực hiện nghi lễ Quốc tang tưởng nhớ lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Từ sáng sớm, quốc kỳ trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được treo rủ.
Quay lên trên free html hit counter