Bàu Bàng cần tập trung mọi nỗ lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn (*)

Cập nhật: 05-08-2015 | 16:10:43

(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020)

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi đến các vị khách quý và 246 đồng chí đại biểu, đại diện cho gần 1.700 đảng viên của Đảng bộ huyện về dự đại hội những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Đại hội Đảng bộ các cấp lần này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra.

Qua theo dõi tình hình chung và qua Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện trình bày tại đại hội, Tỉnh ủy vui mừng nhận thấy từ ngày được thành lập và đi vào hoạt động (tháng 4-2014) đến nay, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Bàu Bàng đã luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của huyện Bến Cát, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức tương đối cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Các hoạt động thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; thực hiện tốt các chính sách xã hội đạt kết quả thiết thực. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định. Sau khi được thành lập, hệ thống chính trị nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động thông suốt, có hiệu quả và được quan tâm tiếp tục củng cố, kiện toàn.

Có thể khẳng định những kết quả đạt được trên đây qua gần một năm rưỡi thành lập huyện là tiền đề, những thuận lợi rất cơ bản và quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, vững chắc hơn của huyện Bàu Bàng trong những năm tới, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của toàn tỉnh. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng những kết quả của huyện Bàu Bàng đã đạt được; nhiệt liệt hoan ngênh và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên để phát triển của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Bàu Bàng trong những năm qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận rằng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Bàu Bàng thời gian qua vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế nhất định. Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt khá cao nhưng chưa thật vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Do chưa xây dựng được quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nên đã ảnh hưởng đến định hướng phát triển của huyện. Việc triển khai thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng ở một số địa phương trong huyện còn buông lỏng và chưa chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ, công chức dự nguồn cho quy hoạch chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện còn thiếu. Công tác phát triển Đảng, phát triển đoàn viên, hội viên chưa được chú trọng đúng mức cả về chất lượng và số lượng.

Với trách nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ huyện, Đại hội cần đi sâu thảo luận, phân tích, đánh giá đúng những kết quả đạt được, làm rõ thêm những mặt tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua, tìm ra những nguyên nhân chủ yếu, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra được những kinh nghiệm bổ ích và tìm ra các biện pháp hữu hiệu để khắc phục, đưa huyện Bàu Bàng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, huyện Bàu Bàng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với cả những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen. Về cơ bản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với phương hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện đã nêu trong Báo cáo chính trị vừa được trình bày trước Đại hội. Ở đây, tôi nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm để Đại hội tập trung thảo luận và BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới tập trung lãnh đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XI trong thời gian tới.

1. Cần xác định đúng vị trí, vai trò, tiềm năng của huyện trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; xác định trong 5 năm tới và các năm tiếp theo, huyện Bàu Bàng là địa bàn trọng điểm để phát triển công nghiệp của tỉnh. Huyện cần sớm hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng đô thị của Bàu Bàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn chỉnh quy hoạch các phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, bảo đảm hài hòa, thống nhất với phát triển chung của tỉnh, đồng thời phải quản lý chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, quản lý chặt chẽ các quỹ đất theo quy hoạch và tăng cường quản lý trật tự xây dựng. Huyện phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có thẩm quyền của tỉnh trong xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch. Trong nhiệm kỳ tới phải hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng trung tập hành chính tập trung của huyện.

2. Bàu Bàng cần tập trung mọi nỗ lực, huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội, trước hết là nội lực và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ; trong đó khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, các ngành có hàm lượng chất xám, có giá trị gia tăng cao, sử dụng lao động ít và không gây ô nhiễm môi trường. Đẩy nhanh phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp và đồng bộ trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhằm tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chất lượng cao, chú trọng phát triển các nông sản có thế mạnh ở địa phương. Việc xây dựng nông thôn mới không nhất thiết phải lệ thuộc vào các tiêu chí mà quan trọng hơn là làm sao cho mọi người được cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tập trung đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng đồng bộ đối với một huyện mới được thành lập.

3. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, cần chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Đồng thời chú trọng phát triển các loại hình, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh gắn với khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư. Qua đó, bảo đảm cho mọi người dân đều được hưởng thụ các phúc lợi xã hội từ chính sự cố gắng và đóng góp của họ.

4. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các cấp ủy Đảng trong toàn huyện cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng với ý nghĩa là một nhiệm vụ then chốt. Căn cứ vào tình hình cụ thể của Đảng bộ, cần xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp phù hợp để thực hiện, trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở từng cấp, thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ huyện. Công tác xây dựng Đảng phải gắn liền với xây dựng các cơ quan chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng bộ máy chính quyền năng động và là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của các tầng lớp nhân dân và các nhà đầu tư, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính tri - xã hội.

Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến vấn đề quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện trong thời kỳ mới. Phải coi cán bộ và công tác cán bộ là “Cái gốc của mọi công việc” để từ đó chú trọng khâu quản lý, đánh giá, bố trí đúng cán bộ gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực. Bên cạnh việc tiếp tục bồi dưỡng tích cực cho số cán bộ đương nhiệm, cần xây dựng quy hoạch và tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa cho những năm sau 2020 có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao, nhất là xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong tương lai. Mặt khác, phải thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý để đội ngũ cán bộ luôn giữ mình trong sạch, không hư hỏng. Song song đó, cần đặc biệt chú trọng xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn lao động có tay nghề cao để cung ứng cho các thành phần kinh tế, phục vụ cho yêu cầu phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Đại hội chúng ta còn nhiệm vụ rất quan trọng nữa, đó là giới thiệu, lựa chọn để bầu BCH Đảng bộ huyện, bầu Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X diễn ra vào tháng 10-2015.

Cấp ủy khóa mới phải đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy, BTV Tỉnh ủy đã chọn Đại hội Đảng bộ huyện Bàu Bàng thực hiện trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Như chúng ta đã biết, việc thực hiện chủ trương trên là nhằm tiếp tục thí điểm việc mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu dự Đại hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng bộ và đại biểu dự Đại hội, chống các biểu hiện dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, tư tưởng cục bộ, bè phái, mất đoàn kết.

Trên cơ sở công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, quy hoạch chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã được BCH, BTV Huyện ủy Bàu Bàng thực hiện một cách dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình trong thời gian qua và đã được BTV Tỉnh ủy phê duyệt phương án nhân sự BCH của Đảng bộ huyện Bàu Bàng khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) tại Nghị quyết số 206-NQ/TW ngày 29-6-2015; tôi tin tưởng rằng mỗi đồng chí đại biểu trong Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, công tâm, khách quan, thật sự nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân Bàu Bàng thống nhất về mặt nhận thức tư tưởng để giới thiệu nhân sự và lựa chọn bầu những đồng chí xứng đáng nhất vào BCH Đảng bộ Huyện khóa XI; đồng thời lựa chọn trong BCH Đảng bộ huyện khóa mới đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và sự cống hiến, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân để bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Về bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội X Đảng bộ tỉnh phải bảo đảm gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ huyện, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Đại hội tiếp tục đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội X của Đảng bộ tỉnh. Tôi hi vọng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục có những ý kiến đóng góp có chất lượng, vừa góp phần hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên, vừa giúp các đồng chí có thêm cơ sở để xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình tốt hơn.

Với những thành tựu đã đạt được, với những kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn sinh động trong thời gian qua và với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết thống nhất của Đảng bộ và nhân dân huyện Bàu Bàng, BCH Đảng bộ tỉnh hoàn toàn tin tưởng rằng Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa huyện Bàu Bàng có bước phát triển mới nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn, cùng với toàn tỉnh xây dựng Thành phố Bình Dương trong tương lai giàu đẹp, văn minh.

Cuối cùng, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin kính chúc các vị khách quý và các đồng chí đại biểu nhiều sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

(*) Tựa bài do tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter