Đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa X 

Cập nhật: 27-10-2015 | 10:14:06

(BDO) Trong buổi làm việc sáng 27-10, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Theo đó, tại phiên họp, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa X. Các đồng chí Phạm Văn Cành, Nguyễn Hữu Từ, Trần Thanh Liêm được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hoàng Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy khóa X được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa X.

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Đại hội tiếp tục nghe báo cáo tham luận tại hội trường; nghe báo cáo tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của đại biểu vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Trong buổi chiều, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã ra mắt đại hội. Đại hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.  

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy khóa X nhấn mạnh: Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; thông qua Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; đã biểu quyết mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX trong 5 năm qua. Trên cơ sở đó, đại hội đã xác định mục tiêu, những nhiệm vụ và giải pháp phát triển của tỉnh trong 5 năm tới (giai đoạn 2015-2020). Tại đại hội, các đại biểu cũng đã nghe nhiều báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự đại hội đánh giá, nhận định, làm rõ hơn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới trên các lĩnh vực.

Từ thực tiễn kết quả đạt được trong 5 năm qua và dự báo tình hình những năm sắp tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, khẳng định: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Đồng thời, quyết định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ - công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa; đầu tư nông nghiệp đô thị gắn với công nghệ sinh học cao và chuyển giao công nghệ sinh học. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020”. (Xem toàn văn)

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy khóa X đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

I. Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm các đồng chí:

1. Võ Văn Bá

2. Thái Thanh Bình

3. Phạm Văn Bông

4. Phạm Văn Cành

5. Phạm Văn Chánh

6. Nguyễn Hoàng Châu

7. Mai Hùng Dũng

8. Mai Sơn Dũng

9. Mai Văn Dũng

10. Nguyễn Văn Dựt

11. Huỳnh Ngọc Đáng

12. Hồ Quang Điệp

13. Nguyễn Văn Đông

14. Nguyễn Lộc Hà

15. Phạm Văn Hảo

16. Nguyễn Thị Mỹ Hằng

17. Bùi Duy Hiền

18. Nguyễn Quang Hiệp

19. Lâm Văn Hòa

20. Nguyễn Thị Thu Hồng

21. Nguyễn Văn Hùng

22. Đặng Minh Hưng

23. Lê Thanh Hưng

24. Nguyễn Hồng Khanh

25. Lục Duy Lạc

26. Nguyễn Thanh Liêm

27. Trần Thanh Liêm (1958)

28. Trần Thanh Liêm (1962)

29. Trần Thanh Liêm (1968)

30. Trương Bình Long

31. Huỳnh Thành Long

32. Nguyễn Văn Lộc

33. Trần Bá Luận

34. Nguyễn Thị Tuyết Mai

35. Hồ Văn Mái

36. Nguyễn Văn Minh

37. Võ Văn Minh

38. Trần Văn Nam

39. Nguyễn Trọng Nghĩa

40. Bùi Thanh Nhân

41. Phạm Trọng Nhân

42. Nguyễn Thị Kim Oanh

43. Lê Hữu Phước

44. Nguyễn Hồng Sáng

45. Đỗ Thành Tâm

46. Võ Đức Thành

47. Nguyễn Hoàng Thao

48. Nguyễn Minh Thủy

49. Nguyễn Phạm Duy Trang

50. Nguyễn Thanh Trúc

51. Nguyễn Chí Trung

52. Nguyễn Hữu Từ

II. Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X gồm các đồng chí:

1. Trần Văn Nam

2. Phạm Văn Cành

3. Nguyễn Hữu Từ

4. Trần Thanh Liêm (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh)

5. Nguyễn Thanh Liêm

6. Nguyễn Minh Thủy

7. Nguyễn Hoàng Châu

8. Nguyễn Văn Hùng

9. Võ Đức Thành

10. Huỳnh Thành Long

11. Mai Hùng Dũng

12. Nguyễn Hoàng Thao

13. Lê Hữu Phước

14. Võ Văn Minh

III. Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa X gồm các đồng chí:

1. Nguyễn Hoàng Châu

2. Huỳnh Văn Dân

3. Nguyễn Thị Mỹ Kiều

4. Nguyễn Thị Mỹ Hằng

5. Nguyễn Thị Tuyết Mai

6. Nguyễn Chí Trung

7. Phan Văn Nghĩa

8. Dương Văn Thọ

9. Lâm Văn Mẫn

10. Nguyễn Thị Thanh Loan

11. Lê Thị Kim Liên

Nhóm PV Chính trị

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 136245
      [news_title] => Bạn bè quốc tế chúc mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XII
      [newcate_code1] => chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2016-02-05 17:31:02
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2016-02-05 17:30:50
      [news_picture] => 1454668250.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 136018
      [news_title] => "Đại hội XII góp phần phát triển quan hệ chiến lược Việt-Nhật"
      [newcate_code1] => chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2016-02-01 10:05:00
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2016-02-01 10:04:49
      [news_picture] => 1454295889.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 135868
      [news_title] => Hãng thông tấn quốc gia Argentina đưa tin về Đại hội XII
      [newcate_code1] => chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2016-01-29 10:35:11
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2016-01-29 10:35:04
      [news_picture] => 1454038504.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 135866
      [news_title] => Nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng XII
      [newcate_code1] => chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2016-01-29 10:31:46
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2016-01-29 10:31:38
      [news_picture] => 1454038298.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 135846
      [news_title] => Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Thành công của đại hội cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước trên đường đổi mới
      [newcate_code1] => chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xii-cua-dang
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2016-01-29 09:06:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2016-01-29 09:06:36
      [news_picture] => 1454033196.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 135825
      [news_title] => Diễn văn của Tổng Bí thư bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
      [newcate_code1] => chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2016-01-28 16:51:16
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2016-01-28 16:51:04
      [news_picture] => 1453974664.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 135824
      [news_title] => Tổng Bí thư phát biểu tại lễ ra mắt BCH Trung ương Đảng khóa XII
      [newcate_code1] => chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xii-cua-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2016-01-28 16:47:40
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2016-01-28 16:47:33
      [news_picture] => 1453974452.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 135797
      [news_title] => Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
      [newcate_code1] => chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xii-cua-dang
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2016-01-28 10:18:58
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2016-01-28 10:18:13
      [news_picture] => 1453951093.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 129736
      [news_title] => Người dân chăm chú theo dõi đại hội qua màn ảnh nhỏ
      [newcate_code1] => chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xii-cua-dang
      [newcate_code2] => dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-x
      [news_publicdate] => 2015-10-27 09:07:52
      [news_createdate] => 2015-10-27 09:06:39
      [news_picture] => 1445911599.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 129735
      [news_title] => Tham luận tại hội trường: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển
      [newcate_code1] => chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xii-cua-dang
      [newcate_code2] => dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-x
      [news_publicdate] => 2015-10-27 09:01:16
      [news_createdate] => 2015-10-27 09:01:08
      [news_picture] => 1445916074.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 129730
      [news_title] => Nhiều ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm
      [newcate_code1] => chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xii-cua-dang
      [newcate_code2] => dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-x
      [news_publicdate] => 2015-10-27 08:57:35
      [news_createdate] => 2015-10-27 08:49:22
      [news_picture] => 1445915533.jpg
    )

)
Quay lên trên free html hit counter