Ngành Công thương: Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác cải cách hành chính

Cập nhật: 05-10-2018 | 09:59:48

Thời gian qua, Sở Công thương đã có rất nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính (CCHC) với nhận thức: Chỉ có CCHC một cách liên tục để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành phù hợp nhất với tình hình và nhu cầu của thực tiễn mới phá bỏ được những rào cản của sự phát triển.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với phát triển đội ngũ viên chức

Hành động mạnh mẽ nhất trong CCHC của ngành từ năm 2017 đến nay là việc ngành đã thực hiện các giải pháp tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu của công chức viên chức (CCVC) gắn liền với việc CCHC ngành công thương. Lãnh đạo sở chú trọng việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của CCVC (tổ chức các hội thi tuyên truyền và hội thi nghiệp vụ, cải tiến nâng cao hiệu quả việc thực hiện chương trình 5S-3 hơn, tập huấn xây dựng văn bản và thiết lập hồ sơ công việc) thiết lập sổ giao nhận và trả hồ sơ, ban hành phôi mẫu giấy phép, phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng của khách hàng, xây dựng các quy trình ISO nội bộ các nhiệm vụ của tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, tổng hợp báo cáo, tài chính và hệ thống dữ liệu dùng chung VB QPPL của sở. Ngành cũng duy trì có hiệu quả kênh thông tin hai chiều, công tác thanh tra, kiểm tra gắn với công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân; thiết lập các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc triển khai thực hiện Chính phủ điện tử tại sở… Đây được coi là một nỗ lực lớn nhằm tạo lập môi trường thông thoáng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp (DN) hơn rất nhiều trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng và Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh chủ trì buổi làm việc về kiểm tra cải cách hành chính tại tỉnh Bình Dương

Không giấu điểm yếu, phát huy thế mạnh, Ban Giám đốc sở cùng với đội ngũ CCVC định kỳ 6 tháng tiến hành hội nghị sơ, tổng kết tình hình họat động của ngành song song với việc cùng phân tích, đánh giá và nhận định những tồn tại, hạn chế nhằm kịp thời ban hành các biện pháp khắc phục; giao nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân và từng phòng, đơn vị tiến hành cải tiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả CCHC, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Hàng năm, sở đều triển khai kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các phòng và đơn vị trực thuộc sở trên tất cả các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đã ban hành và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CCVC. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc thường xuyên theo dõi, giám sát thái độ tiếp xúc với nhân dân và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, DN thông qua hoạt động khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng... Qua đó kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng thực hiện công vụ của CCVC, đặc biệt chất lượng cung cấp dịch vụ công và chất lượng phục vụ tại ”Bộ phận một cửa” của sở.

Đến nay, hệ thống quản lý chất lượng của sở ngày càng được hoàn thiện, cải tiến theo mô hình khung bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của công việc; sở thực hiện nâng cấp chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015. Theo đó, sổ tay chất lượng, các quy trình tác nghiệp và nội bộ được xây dựng và cải tiến kịp thời theo sự điều chỉnh của các VB QPPL hiện hành; thực hiện công bố lại HTQLCL đối với 16 lĩnh vực TTHC hiện hành theo quy định. Hiện nay, 100% các phòng, đơn vị thuộc sở áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; xây dựng bổ sung mới 4 quy trình nội bộ (quy trình: Xin đi nước ngoài; kiểm soát văn bản đi; đăng ký lịch làm việc, tạm ứng và thanh toán tạm ứng) và cập nhật sửa đổi, bổ sung 118 quy trình TTHC thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa; hóa chất; điện; vật liệu nổ công nghiệp…

Kết quả, với quyết tâm của mình, sở đã ban hành và thực hiện thành công các kế hoạch CCHC trên 7 nội dung; duy trì việc sắp xếp bố trí 1 công chức lãnh đạo Văn phòng sở làm cán bộ chuyên trách CCHC. Hiện nay, sở đã chú trọng đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử nâng cao chất lượng phục vụ người dân, dịch vụ hỗ trợ DN và tập trung thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI và các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01, Nghị quyết 35, Nghị quyết 19-2018/NQ-CP… của Chính phủ và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ nắm tình hình DN, hiệp hội ngành hàng, hội nghị tiếp xúc DN để kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách… và các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công của Trung ương, địa phương hàng năm đã hỗ trợ DN phát triển. Ngoài ra, nhằm tạo cơ chế phối hợp thống nhất, chặt chẽ trong quản lý nhà nước, sở tiếp tục ký kết các quy chế phối hợp với các sở, ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước về cụm công nghiệp; an toàn thực phẩm; hóa chất; quản lý giá; phòng, chống gian lận, thương mại...

Chú trọng tuyên truyền trong phổ biến pháp luật

Theo ông Nguyễn Văn Dành- Giám đốc Sở Công thương: Những nỗ lực cải cách TTHC thời gian qua đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung, được người dân, DN, các đơn vị phối hợp đánh giá cao. Thực tiễn luôn thay đổi, do vậy, CCHC để phục vụ tốt hơn hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ người dân, DN là yêu cầu đặt ra thường xuyên, liên tục cho ngành. Lãnh đạo sở xác định bất cứ sự lơ là nào trong công tác CCHC ở bất cứ thời điểm nào, ở bất cứ đâu cũng có thể kéo tụt sự phát triển của ngành, làm ảnh hưởng chung đến công việc của tỉnh. Lãnh đạo sở luôn yêu cầu toàn thể cán bộ ngành công thương tỉnh phải luôn chú tâm đến công tác này. Trước mắt mỗi người cần làm tốt nhiệm vụ của mình theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc, phối hợp tốt với các khâu liên quan nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và DN… Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Trong năm 2017, nhằm tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ DN phát triển, sở chủ động lên kế hoạch nắm tình hình sản xuất kinh doanh của DN và hội nghị tiếp xúc DN được duy trì với 30 buổi đến thăm và làm việc; phối hợp các ngành có liên quan giải quyết, tháo gỡ 76 kiến nghị, thắc mắc của DN tạo điều kiện cho DN thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu. Sở triển khai phát hành phiếu khảo sát và tổ chức lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân với tổng số phiếu phát ra và thu vào là 50/50 phiếu. Sở thu thập lắng nghe các ý kiến của công dân, thông qua thùng thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng… Năm 2018 và về sau, sở tiếp tục xác định công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi người dân, DN, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông; người dân, DN sẽ mạnh dạn góp ý, phản biện để xây dựng các chủ trương, chính sách sát đúng với thực tế.

Lãnh đạo sở xác định, để nâng cao nhận thức cho nhân dân; cán bộ, CCVC trong việc đẩy mạnh CCHC và phấn đấu xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, thì công tác tuyên truyền phải được coi trọng. Và đến nay, sở đã có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyên truyền đến năm 2021 đề ra những nội dung hết sức cụ thể đối với các cơ quan báo chí, truyền thông với các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền về CCHC.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Bình Dương về công tác CCHC, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh hoan nghênh những kết quả đạt được cũng như quyết tâm trong công tác CCHC tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh cùng với nỗ lực của cán bộ, CCVC  Bình Dương đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Thứ trưởng nhấn mạnh và xác định rõ CCHC là nhằm cải thiện tốt nhất môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. CCHC không những chỉ là việc cắt giảm số lượng, thời gian thực hiện thủ tục mà phải quan tâm thực hiện tốt công tác công khai minh bạch TTHC nhằm hạn chế tối đa các thái độ hành vi gây khó khăn cho DN. Thứ trưởng hoàn toàn đồng ý với những định hướng CCHC của tỉnh trong thời gian tới. Song song đó, đề nghị Bình Dương cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành và ban hành những kế hoạch cụ thể trong thực hiện CCHC; nghiên cứu, tham mưu các bộ chỉ số CCHC phù hợp với thực tiễn tại tỉnh; đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC một cách linh hoạt kết hợp hiệu quả với việc công bố, công khai kịp thời TTHC giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện; tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

TIỂU MY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter