Hỏi - Đáp pháp luật

Những trường hợp không được điều chỉnh, bảo lưu do sai thông tin nhân thân hoặc không được điều chỉnh nhưng vẫn giữ sổ từ 5 đến 10 ngày mới trả kết quả

Trong trường hợp người lao động có quyền từ chối công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà họ phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì có bị coi là vi phạm kỷ luật lao động hay không?

Hỏi: Người lao động (NLĐ) bị tai nạn lao động (TNLĐ) hoặc bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng có trách nhiệm với họ như thế nào?

Trong quá trình học tập, trường hợp người đang học phải đi nghĩa vụ quân sự hoặc bị bệnh, tai nạn, thai sản...thì họ có được bảo lưu kết quả học tập và có được trở lại học tập để hoàn thành khóa học hay không?

Hỏi: Thẻ căn cước công dân có giá trị như thế nào và được sử dụng ra sao? Bao lâu phải đổi thẻ căn cước công dân?

Hỏi: Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có những quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật? PHAN VĂN THANH (TX.Dĩ An)

Chế độ học tập, học nghề, lao động của phạm nhân

Hỏi: Vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 2005 và có với nhau 2 đứa con, cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi.

Khi hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn hoặc HĐLĐ theo mùa vụ hết hạn mà người lao động (NLĐ) vẫn tiếp tục làm thì có phải ký HĐLĐ mới không?

Theo quy định pháp luật thì hành vi nào bị cấm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em?

Theo quy định của pháp luật nước ta thì bao nhiêu tuổi được xem là trẻ em. Trẻ em có những bổn phận gì và không được làm gì theo quy định pháp luật?

Giao kết hợp đồng lao động

Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong công tác phòng, chống tham nhũng?

Quay lên trên free html hit counter