Báo xuân Kỷ Hợi 2019

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Bình Dương trong những năm qua liên tục đạt được nhiều thắng lợi.

Từ một đô thị nhỏ, không có quy hoạch, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thấp, đời sống vật chất tinh thần của người dân còn khó khăn, song với sự quyết tâm, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền

Trong năm 2018, Bình Dương luôn xem công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại.

Hội nghị Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) 2018 tổ chức tại Bình Dương nhân kỷ niệm 20 năm thành lập đánh dấu sự thành công và uy tín của tổ chức này, đồng thời khẳng định vị thế quốc tế của Bình Dương.

Cuối tháng 11-2018, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á (Horasis) 2018 được tổ chức tại Bình Dương đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Kiến tạo thành phố thông minh (TPTM), Bình Dương chọn ứng dụng mô hình “ba nhà” (Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp) để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển bền vững.

Với phương châm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng về cơ sở, về từng cộng đồng dân cư, trong năm 2018, hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng qua từng phong trào

Trong tiến trình lịch sử mở cõi về phương Nam của nước ta, Bình Dương là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là nơi hội tụ của biết bao lớp người ái quốc, góp công cùng cả nước viết lên bản hùng ca bất khuất

Theo các chuyên gia, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tạo ra sự thay đổi nhanh chóng và toàn diện nhất, nhưng không để ai bị ở lại phía sau.

Thế giới đang trong giai đoạn thay đổi nhanh chóng. Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 buộc mỗi người phải thay đổi tư duy và hành động

Em thấy không xuân đã đến đây rồi

Khi vạt cỏ sạm màu bên vệ đường

Quay lên trên