Bình Dương 1/4 thế kỷ dựng xây

Báo cáo tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cho biết, từ những ngày cuối tháng 2-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định về việc thành lập, kiện toàn Ban Tổ chức Hội thảo khoa học.

Với những thành tựu đạt được sau 25 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương đang vươn tới với tầm nhìn, chiến lược rộng hơn, xa hơn

(Bài phát biểu tổng thuật hội thảo của đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo

Sau 2 ngày diễn ra với tinh thần khẩn trương, khoa học, hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” đã thành công tốt đẹp

Theo ghi nhận ý kiến của đại biểu tham dự hội thảo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”

Sáng 20-4, phiên toàn thể Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” đã diễn ra với sự tham gia của 750 đại biểu tham dự.

Trong 2 ngày 19 và 20-4, Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” do Tỉnh ủy Bình Dương, Hội đồng Lý luận Trung ương

Hội thảo kết thúc tại đây nhưng sẽ mở ra cho Bình Dương những triển vọng, tầm nhìn, chiến lược rộng hơn, xa hơn và động lực mạnh mẽ để hiện thực thành công trong giai đoạn tới.

Tại hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng Ban tổ chức hội thảo, đã có bài tổng thuật...

Sáng 20-4, Phiên toàn thể Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” đã diễn ra với sự tham gia của 750 đại biểu.

Hôm qua (19-4), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn công tác đã có buổi làm việc

Trong khuôn khổ Hội thảo “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”, TS Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

goidb getfeaturebycate 1 / binh-duong-1-4-the-ky-dung-xay / 5
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên