Chuyên Đề: Đại hội đồng WTA

Tuyên bố Bình Dương - WTA 2018

Cập Nhật 12-10-2018 18:47: 36

(BDO) Chiều 12-10, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận để đưa ra tuyên bố chung của WTA đặt nền móng cho những bước phát triển tiếp theo của hiệp hội, tiếp tục khẳng định WTA là một tổ chức quốc tế, đóng vai trò trung tâm trong cung cấp nền tảng cho các đô thị khoa học.

Tag: Tuyên bố Bình Dương - WTA 2018

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên