Đại hội điểm Đảng bộ xã Lạc An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025: Thành công từ đoàn kết, đồng thuận

Cập nhật: 23-03-2020 | 08:38:34

Cuối tuần qua, Đại hội Đảng bộ xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đãđược tổ chức thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội đến từ nhiều yếu tốtổng hợp, trong đó phải kể đến tinh thần đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm của từng đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lạc An nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Phát huy tinh thần đoàn kết

Theo dõi quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộxã Lạc An lần thứXI, nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi nhận thấy tinh thần trách nhiệm cao của từng đảng viên, từng bộphận nơi đây. Làđơn vịđược chọn tổchức đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộhuyện Bắc Tân Uyên, Đảng bộxã Lạc An vừa tự hào nhưng cũng xác định được trách nhiệm to lớn trước yêu cầu tổchức thành công đại hội. Chính vìvậy, các nội dung phục vụ cho đại hội đã được Ban Chấp hành Đảng bộxã thực hiện nghiêm túc đúng theo quy trình vàkế hoạch đã đề ra. Đảng bộxã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên vàcác tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa vàtầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứXIII của Đảng. Đảng ủy xã cũng đã lãnh đạo các chi bộtrực thuộc tổchức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như chỉ đạo các tiểu ban đại hội hoạt động hiệu quả; tổchức thông qua Ban Chấp hành Đảng bộxã các nội dung đúng theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng văn kiện đại hội làsự tổng hợp trí tuệ tập thể, phát huy trách nhiệm của từng đảng ủy viên; đánh giáđúng tình hình, làm cơ sở đề ra nhiệm vụ, phương hướng trong nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Minh Trung, Bí thư Đảng ủy xã Lạc An, cho biết thành công của Đại hội Đảng bộxã lần thứXI làkết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Đó làquátrình tập trung sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trịcho đại hội. Quátrình chuẩn bịđại hội được thực hiện công phu, nghiêm túc, chu đáo cả về chính trị, tư tưởng vàtổchức, thể hiện sự quán triệt vàthực hiện nghiêm túc Chỉ thị35-CT/TW ngày 30-5-2019 của BộChính trị, Kế hoạch số 133-KH/HU để tổchức thực hiện Chỉ thị35-CT/ TW của BộChính trịvề Đại hội Đảng bộcác cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXIII của Đảng. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy cũng làyếu tố quan trọng góp phần vào thành công của đại hội. Thành công của đại hội còn làkết quả phát huy thắng lợi của đại hội các chi bộtrực thuộc, cùng với sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộlãnh đạo, cán bộ, đảng viên vàcác tầng lớp nhân dân toàn xã.

Chính với sự chuẩn bịcông phu, chu đáo, các phiên làm việc của Đại hội Đảng bộxã Lạc An lần thứXI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành thuận lợi, khoa học, đạt kết quả theo yêu cầu. Tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thái độkhẩn trương, nghiêm túc, đổi mới của từng đảng viên được thể hiện rõ trong từng phiên làm việc của đại hội.

Vươn đến những mục tiêu mới

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, Đảng bộ, chính quyền vànhân dân xã Lạc An đã có nhiều nỗ lực đưa địa phương ngày càng phát triển. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy xã chú trọng thực hiện. Đảng bộgiữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Hệ thống chính quyền luôn được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhân dân. Cán bộ, đảng viên xã ngày càng được nâng cao về mặt tư tưởng chính trịvàtrình độchuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc. Cùng với đó, qua thời gian triển khai thực hiện, với quyết tâm cao độcủa Đảng bộ, chính quyền vànhân dân, Lạc An đã trở thành xã nông thôn mới với nhiều kết quả phát triển tích cực. Đến nay, giátrịsản xuất nông nghiệp tăng 9,82%, giátrịsản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 21,95%, thương mại vàdoanh thu dịch vụ tăng 17,74% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 66,69 triệu đồng/người/ năm, đạt 166,72% so với chỉ tiêu nghịquyết đề ra. Xã giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. Tỷ lệ hộdân sử dụng nước sạch vànước hợp vệ sinh đạt 100%. Số hộnghèo của xã chỉ còn 11 hộ, chiếm tỷ lệ 0,55%. Tỷ lệ hộgia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm đạt 93,94%. Công tác phát triển đảng viên mới được tập trung thực hiện, vượt chỉ tiêu nghịquyết đề ra với 27 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua cùng với thành công của Đại hội Đảng bộxã lần thứXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền vànhân dân xã Lạc An đang thể hiện quyết tâm phấn đấu đưa xã nhàphát triển nhanh vàbền vững hơn nữa theo chủ đề đại hội là: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng hệ thống chính trịtrong sạch vững mạnh; huy động sức mạnh toàn dân; xây dựng xã Lạc An ngày càng phát triển bền vững”.

Thành công của Đại hội Đảng bộxã Lạc An lần thứXI đã thể hiện được trí tuệ, niềm tin của toàn Đảng bộvànhân dân trong xã quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ của Đảng, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa màĐảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn. Thành công của đại hội còn làđộng lực tinh thần cổvũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, chính quyền vànhân dân Lạc An đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện vàmạnh mẽ hơn nữa để tiến lên, phấn đấu đưa xã Lạc An phát triển nhanh, bền vững.

“Thành công của đại hội chỉ làbước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới, điều quyết định làđưa nghịquyết đại hội vào cuộc sống. Do vậy, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã sẽ quán triệt các chi bộtổchức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghịquyết đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộvànhân dân xã về kết quả đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể sát với tình hình thực tế địa phương, chủ động đưa nghịquyết vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn xã…”, ông Nguyễn Minh Trung cho biết thêm. 
“Thành công của Đại hội Đảng bộ xã Lạc An lần thứ XI là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Đó là quá trình tập trung sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị cho đại hội. Quá trình chuẩn bị đại hội được thực hiện công phu, nghiêm túc, chu đáo cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thể hiện sự quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 133-KH/HU để tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của đại hội. Thành công của đại hội còn là kết quả phát huy thắng lợi của đại hội các chi bộ trực thuộc, cùng với sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn xã”.
(Ông Nguyễn Minh Trung, Bí thư Đảng ủy xã Lạc An)

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter