Kết quả tìm kiếm cho "Xây dựng Đảng vững chắc về tư tưởng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng: Xây dựng Đảng vững chắc về tư tưởng 

Cập Nhật 02-02-2018

Kể từ khi thành lập đến nay (3/2/1930), Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tag: Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng,Xây dựng Đảng vững chắc về tư tưởng

Quay lên trên free html hit counter