Kết quả tìm kiếm cho "su���t ��n mi���n ph��"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 109954

Khi doanh nghiệp... tiếp sức 

Cập Nhật 28-01-2022

Năm 2021, khi đợt dịch bệnh Covid-19 thứ 4 bùng phát, dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đã đồng lòng, chung sức để chia sẻ cùng tỉnh nhà.

Tag: dịch bệnh Covid-19,doanh nghiệp tiếp sức

Chủ động đổi mới, sáng tạo để vươn xa 

Cập Nhật 28-01-2022

Những ý tưởng mới mang tính đột phá, sáng tạo rất quan trọng trong chặng đường phát triển của doanh nghiệp

Tag: đổi mới,sáng tạo,vươn xa

Nâng tầm phát triển, hội nhập sâu rộng 

Cập Nhật 28-01-2022

“Cộng đồng doanh nghiệp (DN) chúng tôi cam kết luôn đồng lòng tiếp tục hưởng ứng những định hướng đúng đắn của chính quyền tỉnh, để cùng nhau cố gắng vì một Bình Dương thịnh vượng, bền vững

Tag: Nâng tầm phát triển,hội nhập sâu rộng

Gian lao mà anh dũng! 

Cập Nhật 28-01-2022

Bất khuất, kiên trung, đất và người Bình Dương anh dũng trong đấu tranh, anh hùng trong lao động.

Tag: Bất khuất,kiên trung,Bình Dương anh dũng

Tiếp tục đoàn kết, sáng tạo để vượt qua thách thức, đưa Bình Dương phát triển hơn trong giai đoạn mới (*) 

Cập Nhật 28-01-2022

Sau một năm tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, ông Võ Văn Minh tin tưởng rằng với những điểm sáng tích cực, đáng khích lệ trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Tag: Tiếp tục đoàn kết,sáng tạo,vượt qua thách thức

Những tháng ngày không quên và bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết 

Cập Nhật 28-01-2022

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”.

Tag: sức mạnh đại đoàn kết

Vượt khó thành công, tiếp tục vươn lên bằng những giải pháp trọng tâm, đột phá 

Cập Nhật 28-01-2022

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thách thức, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả nên Bình Dương đã vượt qua dịch bệnh

Tag: Vượt khó thành công,những giải pháp trọng tâm

Bác đem mùa xuân về, dâng hoa đẹp cho đời… 

Cập Nhật 28-01-2022

Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và tầm nhìn thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ánh sáng chân lý thời đại để giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam.

Tag: Bác đem mùa xuân về

Vững bước đi lên trên con đường đã chọn 

Cập Nhật 28-01-2022

Những thành tựu của đất nước và dân tộc có được dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong suốt chiều dài lịch sử hơn 90 năm qua là minh chứng rõ ràng nhất để khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Tag: Những thành tựu của đất nước,con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Bản lĩnh vượt khó 

Cập Nhật 28-01-2022

2021 là một năm có nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ. Năm 2021 cũng là năm khẳng định bản lĩnh và khả năng ứng phó, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Tag: khẳng định bản lĩnh,khả năng ứng phó,hệ thống chính trị

Quay lên trên