Kết quả tìm kiếm cho "đại hội 13"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội 

Cập Nhật 23-01-2021

Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Tag: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tỉnh ủy Bình Dương: Thông báo kết quả Hội nghị 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 

Cập Nhật 27-10-2020

Sáng 27-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tag: Hội nghị 13,Ban Chấp hành,Đại hội Đảng bộ tỉnh,lần thứ XI

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025: Dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 16-10-2020 

Cập Nhật 21-09-2020

Sáng 21-9, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 44 (khóa X).

Tag: Đại hội đại biểu,hội nghị Ban Chấp hành,Tờ trình số 09

Những điểm nhấn qua các kỳ đại hội – Bài 13 

Cập Nhật 01-10-2015

Nhờ kiên trì thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên trong 5 năm (2001-2005), kinh tế Bình Dương liên tục tăng trưởng với tốc độ cao.

Tag: điểm nhấn,các kỳ,đại hội,bước ngoặt,phát triển

Những mốc son lịch sử của Đảng qua các kỳ đại hội - Bài 13 

Cập Nhật 23-03-2015

Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước ta bắt đầu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tag: Những mốc son lịch sử của Đảng qua các kỳ đại hội

Quay lên trên free html hit counter