Kết quả tìm kiếm cho "Dân vận"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1222

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Đề cao sự đồng thuận của nhân dân 

Cập Nhật 28-10-2020

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Báo cáo Chính trị của Đảng phải được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong quá trình đóng góp, từ nội dung đánh giá đến phương hướng sắp tới.

Tag: Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Đối thoại với dân: Kịp thời giải quyết vấn đề an ninh trật tự 

Cập Nhật 26-09-2020

Vừa qua, xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân địa phương, từ đó có những giải pháp để tháo gỡ, giải quyết thấu tình đạt lý nhiều vấn đề để thắt chặt tình làng nghĩa xóm tại địa phương.

Tag: Đối thoại với dân,vấn đề an ninh trật tự

Hấp dẫn cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Bình Dương 

Cập Nhật 04-08-2020

Nếu là Đại sứ văn hóa đọc tôi sẽ: “Lan tỏa trào lưu “Quyển sách yêu thích” trên mạng xã hội”… Đó là những hiến kế của các thí sinh tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020...

Tag: Đại sứ văn hóa đọc Bình Dương

TX.Tân Uyên: Thực hiện tốt công tác vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm 

Cập Nhật 24-09-2018

Thực hiện Chương trình số 03 ngày 24-5-2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2020 tại TX.Tân Uyên,...

Tag: Thực hiện tốt,công tác,vận động,người dân,tham gia,phòng chống,tội phạm

Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư: Kinh nghiệm từ các khu, ấp điển hình 

Cập Nhật 17-11-2016

Sinh thời, Bác Hồ căn dặn về xây dựng “Đời sống mới”, nay gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, là xóa đi tàn dư lạc hậu, vận động nhân dân thực hành cần, kiệm, liêm, chính

Tag: xây dựng,đời sống,văn hóa,khu dân cư

Ông Lâm Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh: Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm điển hình 

Cập Nhật 12-05-2015

Hôm nay (12-5), tại hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước và biểu dương nông dân (ND) điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Tag: Hội Nông dân tỉnh

Sự vận động và phát triển của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở qua hai thập kỷ 

Cập Nhật 17-03-2015

Sau cách mạng tháng 8-1945, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Xây dựng đời sống mới”. Đến năm 1947, tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản.

Tag: Sự vận động và phát triển của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Hấp dẫn các hoạt động văn hóa ngày Hội Xuân dân tộc Tết Ất Mùi 

Cập Nhật 26-02-2015

“Hội Xuân dân tộc Tết Ất Mùi 2015” với nhiều hoạt động phong phú, chọn lọc và hấp dẫn sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 27-2 đến 1-3.

Tag: Hội Xuân,dân tộc,Tết Ất Mùi

Phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một: Dân vận khéo, đô thị văn minh 

Cập Nhật 02-10-2014

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

Tag: dân vận khéo

Thị xã TDM: Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 

Cập Nhật 07-09-2010

TX.TDM vừa tổ chức tổng kết  15 năm  thực hiện cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  ở khu dân cư”  giai đoạn  1995-2009. Sau 15 năm phát động, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thị xã đã ngày càng mang tính xã hội hóa cao, phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Qua phát động phong trào, người dân đã đồng tình hưởng ứng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cuộc vận động tiếp tục được duy trì và phát triển theo hướng mở rộng và nâng cao  chất lượng hơn so với các năm trước, với kết quả số hộ gia đình văn hóa và khu ấp văn hóa đều tăng dần, cụ thể năm  2009 tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 89,74%, tăng hơn 49% so với năm 1995; tỷ lệ khu ấp văn hóa năm 2009 chiếm 28,12%, tăng hơn 14% so với năm 1995.  Dịp này, UBND TX.TDM đã khen thưởng 10 tập thể và  72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 1995-2009.

Quay lên trên free html hit counter