Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường:

Một chủ trương đúng đắn

Cập nhật: 01-10-2014 | 09:08:14

Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường (ONMT) ra khỏi khu dân cư, đô thị là một chủ trương đúng đắn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Bình Dương. Bởi quá trình di dời kết hợp với chỉnh trang đô thị sẽ góp phần làm cho các đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết HĐND tỉnh khóa VII đã xác định di dời các cơ sở sản xuất gây ONMT ra khỏi các khu dân cư, đô thị là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.

 Một cơ sở thu mua phế liệu gây ô nhiễm môi trường

Nhằm hỗ trợ các cơ sở giải quyết những khó khăn trong quá trình di dời ra khỏi khu dân cư, đô thị theo đúng tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ di dời tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31-5-2010. Theo quyết định này, các cơ sở nằm trong danh sách cơ sở gây ONMT phải di dời ra khỏi khu dân cư, đô thị do UBND tỉnh ban hành khi hoàn thành di dời đến địa điểm mới hoặc chuyển đổi ngành nghề hay tự chấm dứt hoạt động sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ, cụ thể:

Đối với cơ sở hoàn thành di dời đến địa điểm mới: Hỗ trợ tiền thuê đất tại địa điểm mới trong các khu, cụm công nghiệp với số tiền 150.000 đồng/ m2 và diện tích đất được hỗ trợ bằng diện tích đất có nguồn gốc hợp pháp tại cơ sở cũ; hỗ trợ cho việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt nhà xưởng, thiết bị với mức hỗ trợ 300.000 đồng/m2 nhà xưởng; hỗ trợ lãi vay đầu tư xây dựng cơ sở mới trong thời hạn 3 năm kể từ ngày dự án, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tổng số vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa bằng 2 lần tổng vốn đầu tư của cơ sở tại địa điểm cũ và lãi suất tối đa không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định;

Ngoài ra, quyết định còn hỗ trợ cho người lao động trong thời gian ngưng hoạt động với mức hỗ trợ 3 tháng lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước cho một lao động đã làm việc đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm ngưng sản xuất; hỗ trợ đối với số lao động tuyển mới với mức hỗ trợ 1 tháng lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Đối với cơ sở chuyển đổi ngành nghề sản xuất: Hỗ trợ cho việc cải tạo lại mặt bằng nhà xưởng với mức hỗ trợ 200.000 đồng/m2 nhà xưởng; hỗ trợ cho người lao động trong thời gian ngưng hoạt động với mức hỗ trợ 2 tháng lương tối thiểu theo quy định của nhà nước cho một lao động đã làm việc đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm ngưng sản xuất; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động với mức hỗ trợ 1 tháng lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Đối với các cơ sở tự chấm dứt hoạt động sản xuất: Hỗ trợ đối với số lao động nghỉ việc với mức hỗ trợ cho một lao động là 1/2 tháng lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước cho mỗi năm làm việc nhưng tối đa không quá 6 tháng lương; hỗ trợ một lần cho doanh nghiệp với mức hỗ trợ tính bằng 30% thu nhập sau thuế của năm gần nhất trước khi chấm dứt hoạt động sản xuất.

Trong thời gian qua, dưới sự kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thường xuyên của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở nằm trong danh sách di dời đã tích cực triển khai thực hiện di dời theo đúng chủ trương của tỉnh. Đến nay đã có 75% số cơ sở nằm trong danh sách di dời đã hoàn thành di dời hoặc thay đổi ngành nghề hay tự chấm dứt hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra, các cơ sở còn lại đa số đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện.

Mặc dù nhiều cơ sở đã hoàn thành di dời nhưng số cơ sở lập hồ sơ xin hưởng chính sách hỗ trợ còn hạn chế. Tính đến cuối năm 2013 mới có 2 cơ sở lập hồ sơ xin hưởng chính sách hỗ trợ và được phê duyệt kinh phí hỗ trợ gần 350 triệu đồng. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ONMT nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31-5-2010 của UBND tỉnh có thời gian áp dụng đến hết ngày 31-12-2013. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và được hưởng các chính sách di dời của tỉnh trong quá trình triển khai di dời, UBND tỉnh đã kiến nghị và được HĐND tỉnh chấp thuận cho gia hạn thời gian áp dụng chính sách đến ngày 31-12-2014 tại Văn bản số 106/ HĐND-KTNS ngày 6-5-2014.

Bên cạnh việc sử dụng các biện pháp chế tài mạnh theo quy định của pháp luật để di dời các cơ sở gây ONMT ra khỏi khu dân cư đô thị, Bình Dương đã vận dụng và ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các cơ sở giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện. Từ đó, các cơ sở nằm trong danh sách di dời đều nắm được chủ trương, chính sách của tỉnh, ủng hộ và tích cực triển khai thực hiện di dời, góp phần giảm thiểu tình trạng ONMT trong cộng đồng dân cư, đô thị.

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter